Arbeta hos oss i Varberga förskolor

Vi ser dig som medarbetar i Varberga förskolor som viktig för förskolan och barnen. Varberga förskolor präglas av barns lärande och växande tillsammans.

Vi kan erbjuda dig ett spännande och stimulerande arbete med bland annat gemensam arbetsplan, nätverk, kontinuerlig handledning och kompetensutveckling. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett arbetsredskap i våra förskolor där vi lyfter fram barnens lärprocesser. Vi erbjuder även fem studiedagar, gemensam planerings- och reflektionstid, friskvårdsbidrag och pedagogisk lunch. Som anställd inom Varberga förskolor arbetar du i enheten med placering på en av våra tio förskolor, placeringen kan ändras över tid.

Vår verksamhetsidé är att

  • bemöta varje barn med respekt för sina tankar och åsikter
  • tillåta barnen att pröva sina egna teorier om världen genom ett forskande förhållningssätt
  • se barnet som intelligent, nyfiket och kreativt.

"Barn är som guld, det är vi som får dem att glimma" Loris Malaguzzi

Vi söker pedagoger som

  • välkomnar alla till förskolan
  • är tydliga och medvetna om förskolans mål
  • är medforskare i barns lärande
  • har ett förhållningssätt till barn som präglas av nyfikenhet, empati, respekt och har stor kunskap om barn
  • ger föräldrar möjlighet till stor delaktighet kring sina barn
  • reflekterar regelbundet över sitt arbetssätt
  • arbetar för att miljön både inne och ute är utmanande och lärande.

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!