Varberga förskolor

Varberga förskolor är en intraprenad bestående av sju förskolor i Varberga och Mellringe.

Våra förskolor binds samman av en och samma filosofi och värdegrund men har sin egen karaktär beroende på arkitektur, barn, föräldrar, pedagoger och profilering.

Inriktningar

Varberga förskolor har tagit ett beslut att arbeta efter Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det är en filosofi som man inte kan "ta över" och "kopiera". Däremot kan vi inspireras av grundtankarna och filosofin och utveckla dem i vårt sammanhang, utifrån våra förutsättningar.

Förskolan Hasselmusen arbetar utifrån Friluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik.

Vår vision

"Varberga förskolor präglas av barns lärande och växande tillsammans. Barns lärande och växande tillsammans är beroende av pedagogen, miljön och organisationen."

Du kan läsa mer om arbetet på förskolorna i vår utvecklingsplan.

Experimentum

På Varbergagatan 39 A finns Varberga förskolors återbrukscentrum Experimentum, där barn och pedagoger erbjuds ett urval av rest- och spillmaterial för experimenterande, utforskande och skapande!

Verksamheten har tillgång till ateljérista, teknikpedagog, naturvetenskaplig forskare och pedagogista, som stöttar, stärker och utmanar barn och pedagoger i projekt och läroprocesser.

Genom ett unikt samarbete med Tullängsskolan och ett stort antal lokala företag har vi fått in allt från kakelplattor och tapeter till fälgar, glasögon, olika typer av plexiglas och ventilationsrör.

Vill ert företag bidra med material? Kontakta Maria Kaij, 019-21 33 26.

Besök oss

Både föräldrar och andra förskolor är välkomna att besöka oss! Adresser hittar du på respektive förskolas informationssidor.

Studiebesök

Studiebesök på någon av våra förskolor: Kontakta respektive förskola.

Studiebesök på Experimentum: Kontakta Maria Kaij, 019-21 33 26.

Arbeta hos oss

Läs om hur det är att arbeta hos oss.

Övningsförskolor

Varberga förskolor är övningsförskolor i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?