Lilla flotten

Lilla flotten ingår i Rosta förskolor. Förskolan har en egen inhägnad utegård, men finns i Rostaskolans lokaler med tillgång till skolans gymnastiksal, matsal och bibliotek.

Lilla flotten

Från januari 2015 bildade Rosta förskolor tillsammans med Rostaskolan intraprenad. Det innebär att vi får ett större utrymme för långsiktig planering av verksamheten och de ekonomiska medlen. Intraprenaden leds av två rektorer och en förskolechef.

Avdelningar

Lilla flotten består av en avdelning som är en 5-årsgrupp med 30–32 barn i gruppen.

Under sommaren och vid jul sker samarbete med Rostaskolan, där Lilla flotten och Rosta skolans fritids slår samman sin verksamhet.

Inriktningar

Verksamheten utgår från skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 98/2016). Förskolan arbetar med ICDP – Vägledande samspel och barns inflytande. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete.

Förskolan arbetar utifrån projektinriktat arbetssätt där barnens intressen, nyfikenhet och behov styr projektet vi arbetar med. I projektet använder vi oss av alla våra sinnen, upptäcker och lär oss tillsammans. Vi arbetar med skapande på olika sätt: färg och form, musik och rörelse, språk och lek. Att skapa trygghet och gemenskap är viktigt för lust och lärande. Pedagogerna arbetar som medforskare utifrån detta arbetssätt.

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och upprätthålla kvalitén i förskolan. Detta gör vi genom att bl.a. arbeta med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Övningsförskola

Rosta förskolor är övningsförskolor i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning

Mat

Vi äter i Rostaskolans matsal. Maten lagas i skolans eget kök. Frukost och mellanmål äter vi på Lilla flotten. Vi arbetar för att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor. Här kan du läsa mer om vårt arbete med Smartare mat.

Öppettider

Förskolans öppettider är kl. 6–17.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Otto E Andersens gata 7, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?