Fiskgjusen förskola

Förskolan ligger vackert naturnära med Oset som granne. Gården erbjuder olika delar och bjuder in till lek, glädje och nyfikenhet. Det naturnära läget skapar möjligheter till undervisning och upptäckter i närmiljön som vi på ett enkelt och lustfyllt sätt kan nå med våra lådcyklar eller på promenader.

Fiskgjusen förskola

Avdelningar

Förskolan har plats för fem avdelningar, där barnen är uppdelade i grupper 1–3 år eller 3–5 år.

Inriktningar

Vi på Fiskgjusens förskola bedriver undervisning utifrån fokusområdena barns rättig­heter, hållbar utveckling och normkreativitet. Att bedriva normkreativ undervisning innebär att vi strävar efter att skapa en utbildning som ger barnen chans att vara precis som de är. Att normerna på förskolan rymmer alla barn och inte begränsar dem.

Inom ämnet hållbar utveckling består undervisningen av aktiviteter som syftar till att få syn på hur vi kan värna om miljön och naturvetenskapliga aktiviteter.

Vägledande samspel (ICDP) är förhållningssättet vi pedagoger använder oss av för att knyta an och bygga relationer, ge mening och förklaringar samt reglering och stöd utifrån barns behov och intressen. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår utifrån Lpfö 18, Skollagen och Barnkonventionen.

Övningsförskola

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Vi har en egen kock som lagar god mat från grunden och lägger stor vikt vid ekologiska råvaror. Vår kock jobbar kreativt med en flexibel matsedel för att kunna vara klimatsmart och minska på svinnet.

Måltider i skolor och förskolor.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Notstugegatan 7, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!