Fiskgjusen förskola

Förskolan ligger vackert naturnära med Oset som granne. Gården erbjuder olika delar och bjuder in till lek, glädje och nyfikenhet. Det naturnära läget skapar möjligheter till undervisning och upptäckter i närmiljön som vi på ett enkelt och lustfyllt sätt kan nå med våra lådcyklar eller på promenader.

Fiskgjusen förskola

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar, där barnen är uppdelade i grupper 1–3 år eller 3–5 år.

Inriktningar

Vi på Fiskgjusens förskola bedriver undervisning utifrån fokusområdena barns rättig­heter, hållbar utveckling och normkreativitet. Att bedriva normkreativ undervisning innebär att vi strävar efter att skapa en utbildning som ger barnen chans att vara precis som de är. Att normerna på förskolan rymmer alla barn och inte begränsar dem.

Inom ämnet hållbar utveckling består undervisningen av aktiviteter som syftar till att få syn på hur vi kan värna om miljön och naturvetenskapliga aktiviteter.

Vägledande samspel (ICDP) är förhållningssättet vi pedagoger använder oss av för att knyta an och bygga relationer, ge mening och förklaringar samt reglering och stöd utifrån barns behov och intressen. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår utifrån Lpfö 18, Skollagen och Barnkonventionen.

Övningsförskola

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Vi har en egen kock som lagar god mat från grunden och lägger stor vikt vid ekologiska råvaror. Vår kock jobbar kreativt med en flexibel matsedel för att kunna vara klimatsmart och minska på svinnet.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie– och tidigare stängningsdagar 2022

Under hösten 2022 har vi tre studiedagar för planering och fortbildning för personalen. Och vid fyra tillfällen har vi arbetsplatsträffar och stänger kl. 15.45. Hör av dig till oss i god tid om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Dagar när förskolan är stängd - studiedagar

  • Torsdag 11 augusti.
  • Fredag 12 augusti.
  • Måndag 31 oktober.

Dagar när förskolan stänger kl. 15.45 - arbetsplatsträffar

  • Måndag 29 augusti.
  • Måndag 26 september.
  • Måndag 24 oktober.
  • Måndag 28 november.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Notstugegatan 7, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?