Alnängarnas förskola

Välkommen till Alnängarnas förskola som ligger i anslutning till CV-staden och några stenkast från Naturens Hus. Förskolan har ett unikt läge med gångavstånd till Oset och vattenparken. Vi är en nyöppnad förskola med ljusa fina lokaler och en fantastisk gård som inbjuder till lek och utmaningar i en trygg, rolig och lärorik miljö.

Alnängarnas förskola

Foto: Fredrik Kellén, Örebro kommun

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig

Avdelningar

Förskolan består av fem avdelningar som är åldershomogena. På avdelningarna arbetar både förskollärare och barnskötare.

  • Rödbenan (1-åringar).
  • Sothönan (2-åringar).
  • Tofsvipan (3-åringar).
  • Strandskatan (4-åringar).
  • Skäggdoppingen.

Inriktningar

Vi vill göra tiden på Alnängarnas förskola viktig och betydelsefull för barnen, genom att skapa möjligheter till olika sorters lustfyllda och meningsskapande möten, där barn får samspela med varandra.

Vi arbetar projektinriktat

Vi har valt att arbeta utifrån ett projekterande arbetssätt där processen är det viktiga och reflektionen utgör grunden. I vårt projekterande arbetssätt utgår vi från barnens erfarenhetsvärld, lyssnar och försöker förstå vad de är intresserade av och hur de tänker. Vi utgår från deras frågor, hypoteser och erfarenheter för att därifrån utmana dem vidare i sin utveckling.

Att arbeta projektinriktat innebär för oss att barn och pedagoger tillsammans i mindre grupper möts i meningsfulla sammanhang för att fördjupa sig under en längre tid runt ett ämne och där ett ömsesidigt lärande sker.

Vi erbjuder en pedagogisk miljö

Den pedagogiska miljön ska vara välkomnande, inspirerande, utforskande och undersökande. Vi ser barn som kompetenta som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande pedagoger och andra barn. Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barns tankar och hypoteser.

Delaktighet är grunden

Grunden i vårt arbete är delaktighet. Vi arbetar utifrån att delaktighet ökar självkänslan av tillhörighet och gör det möjligt att bli en del av en kreativ gemenskap. Genom att låta barnen vara delaktiga i sin vardag ger vi dem möjlighet att säga sin mening, lyssna på andras åsikter och förhandla inför överenskommelser.

Vi vill skapa ett ömsesidigt förtroende mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger genom samtal, dialog och delaktighet.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och ett processreflektionsprotokoll under vårt reflektionstillfälle som sker en gång i veckan tillsammans i arbetslagen.

Mat

Förskolan har ett tillagningskök där vår kock lagar all mat från grunden. Vår kock erbjuder en näringsriktig och varierad kost som utgår från livsmedelsverkets rekommendationer i ”Bra mat i förskolan”.

Maten lagas av ekologiska och närproducerade produkter. Flera gånger i veckan serveras vegetarisk kost. Om vädret tillåter lagas maten ute en gång i veckan. Maten serveras i bufféform till barn och pedagoger.

I vår restaurang samarbetar kocken med barn och pedagoger för att skapa bra och trevliga rutiner samt ”god matkultur” för människor och miljö. Ett pedagogiskt samarbete med barnen sker en gång i veckan då barnen är med och lagar något i köket eller sår och planterar något ätbart som sedan kan användas vid matlagningen.

Alnängarnas förskola är 2022 nominerade till årets förskolekök av White Guide Junior.
Följ gärna Alnängarnas kök på instagram.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

CV-gatan 87, Örebro.

Avdelningar

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?