Änglunda

Förskolan Änglunda är en nystartad förskola i Granhammars gamla folkskola som med sin idylliska omgivning skapar en samhörighet mellan människa och jord. Förskolan är ett personalkooperativ.

Änglunda förskola

Avdelningar

Vi har en avdelning med plats för 18 barn i åldern 1–5 år, 3–5‑åriga i storbarns- och 1–3‑åriga i småbarnsgruppen.

Pedagogik/inriktning

Verksamheten bedrivs med waldorfpedagogisk inriktning men arbetar samtidigt utifrån Lpfö18, dvs. läroplanen för förskolan.

Genom en återkommande dags-och veckorytm stärks barnen i en lugn och trygg omgivning. Rytm och rutiner leder till en lugn vardag och miljö. Den fria leken inne och ute är viktig och uppmuntras bland annat genom lekmaterial som lätt kan förändras av sagor, rim och ramsor och dockspel. Barnen får vara med och baka samt i andra köksgöromål och grönsaksodling. Till skogen gör man utflykter.

Mat

Vi har eget kök där ekologisk vegetarisk mat lagas, så långt som möjligt med närproducerade råvaror. Förskolans personal och barn kommer att odla en köksträdgård med grönsaker, örter, bär och frukter.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

För att ansöka om plats på fristående förskolor kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Kontakt

Besöksadress

Östra Granhammar 121, 719 91 Vintrosa

Telefon

079-326 16 34.

E-post

info@anglunda.se eller rektor@anglunda.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?