Framtiden

Framtidens förskola som öppnade i augusti 2020, är en privat förskola som ligger vackert beläget i ett villaområde i Almby.

Foto på Förskolan Framtiden

Avdelningar

Förskolan är en avdelningsförskola för barn i åldrarna 1–5 år med plats för maximalt 25 barn.

Inriktning

Vi arbetar utifrån de fyra F:en som står för familj, fantasi, forskande och förhållningssätt som genomsyras i förskolans läroplan 2018.

Familj

Något vi värderar högt är samverkan samt tillitsfulla relationer mellan förskolan och hemmet. Där alla ska känna sig välkomna. Detta för att kunna skapa bra förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Fantasi

Är en viktig del för barnens lek. Därför ska miljön vara pedagogisk genomtänkt miljö både inne och utomhus. I miljön ska barnen bli inspirerade till att samarbeta, utforska, väcka sin nyfikenhet och utveckla sin kreativitet.

Forskande

Förskolan arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt både inne och ute. Det innebär att pedagogerna är lyhörda, observanta och medupptäckare inför barnens intressen samt deras frågor och hypoteser, för att kunna utmana barnen i sin proximala utvecklingszon. Undervisningen kan vara planerad eller spontan.

Förhållningssätt

Pedagogerna på förskolan arbetar utifrån förhållningssättet ICDP – vägledande samspel och de tre dialogerna. Det innebär att pedagogerna ser barnen som kompetenta och utbildningen utgår från ett barnperspektiv. Något vi tycker är viktigt är att skapa positiva relationer, hur vi bemöter varandra och värnar om vår miljö.

Mat

Vi tillagar vår egen mat.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

För att ansöka om plats på fristående förskolor kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Kontakt

Besöksadress

Vadarvägen 10A, 702 85 Örebro.

Telefon

070-792 70 24.

E-post

forskolanframtiden@outlook.com

Är du intresserad eller har frågor om förskolan är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?