Österängens förskola

Österängens förskola är nybyggd och öppnade under hösten 2020. Förskolan är i två plan, integrerad i ett av bostadshusen vid kvarteret Österport.

Lekställning med nät och möjlighet att klättra vid Österängens förskola.

Verksamheten vid förskolan Snöstjärnan har flyttat över till Österängens förskola.

Avdelningar

Österängens förskola består av fyra avdelningar, de yngre barnen går på avdelningarna Lingon och Blåbär som arbetar tillsammans. De äldre barnen går på avdelning Hallon och Björnbär som också samarbetar och dagligen möts i deras gemensamma ateljé.

Inriktning

På Österängens förskola arbetar vi för att barnen ska få leka och lära i en lugn, harmonisk och stimulerande miljö. Barnen ska känna sig trygga, ha roligt och kunna utvecklas i sin egen takt. Vi har ett utforskande arbetssätt där barnen ges inflytande och får vara delaktiga genom att pedagogerna är öppna för barnens frågor och nyfikna på att tillsammans utforska och undersöka frågor och fenomen.

Vi strävar efter att arbeta projektinriktat vilket betyder att barnen får vara i mindre grupper där meningsfulla, lärorika och lustfyllda möten skapas. Pedagogerna samspelar med barnen och tillsammans skapas kunskap. Förskolan är ansluten till Håll Sverige Rents miljönätverk och vi är miljöcertifierade med Grön Flagg.

Förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik och det är också vår främsta ledstjärna. Till oss ska barn och föräldrar alltid känna sig välkomna.

Läslyftet

Verksamhetsåret 2021–2022 deltar vi i Skolverkets satsning Läslyftet i förskolan. Syftet med projektet är att utmana och stimulera barns språk–, läs– och skrivutveckling. Under hösten fördjupar vi oss inom området tillgängliga läs- och lärmiljöer, inomhus och utomhus.

Mat

Förskolan har eget kök där vår kock är noga med att råvarorna ska vara av bra kvalitet, vara näringstäta och vi eftersträvar ekologiskt odlade råvaror. Vi har en kostpolicy som vi arbetar utifrån där utgångspunkten är att ge barnen goda vanor, vi väljer t.ex. oftast bort socker på förskolan. Verksamhetsåret 2020 låg vi på cirka 75 procent levererade ekologiska råvaror.

Måltider i förskolor och skolor.

Stängda dagar verksamhetsåret 2022

Alla förskolor, fritidshem och skolor i Örebro kommun har stängt fem dagar per år för fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten. Om du har omsorgsbehov under dessa dagar har du rätt till det, då meddelar du det till förskolan minst två veckor i förväg - på så vis har vi möjlighet att planera för det.

Stängda dagar vårterminen 2022

  • Fredagen den 28 januari, 2022
  • Fredagen den 17 juni, 2022

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Förmansgatan 2, Örebro

Telefon

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!