Norrstjärnan

Förskolan Norrstjärnan är byggd i botten av ett hyreshus i Norrby. Verksamheten startade upp i februari 2020. Norrstjärnan ingår i intraprenaden Norrby förskolor, där vi tillsammans med Norrbyskolan utvecklat ett samarbete som underlättar övergången från förskola till skola.

Avdelningar

Förskolan består av tio avdelningar. Vi arbetar med att vuxna och barn ska lära känna varandra över avdelningarna.

Inriktningar

Norrby förskolor genomsyras av en positiv anda och tilltro till barnets förmåga. För att möta det kompetenta barnet och ge de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande, uppmuntrar vi barnen så de får känna att de både kan och vill. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och uppleva att de är en tillgång för gruppen – att de tycker, känner och vill är viktigt. Alla ska mötas utifrån sina olika behov och förutsättningar.

Som pedagog strävar vi efter att vara medforskande, medupptäckande och närvarande i barnens lek och lärande. Leken har en central roll i vår verksamhet, då barnets lärande sker i den. I leken ingår många viktiga delar som kommunikation, språk, turtagning, fantasi och koncentration med mera.

Den sociala kompetensen är en annan viktig del av vår verksamhet, hur vi förhåller oss till varandra för att alla ska trivas och må bra. Vi övar på social kompetens när barnen hamnar i konflikt med varandra. Vi vägleder barnen i det som händer och hittar lösningar tillsammans.

Vi organiserar verksamheten utifrån barngrupperna. Det betyder att det kan se olika ut på avdelningarna. Ofta delas barngrupperna in i mindre grupper, för att stimulera samspelet och kommunikation. All personal är en gemensam resurs för alla barn. Avdelningarna samarbetar för att kunna ta till vara alla pedagogers specialkunskaper och intressen. Vi arbetar efter en gemensam målsättning och arbetsplan.

Mat

Norrstjärnan har ett tillagningskök med två kockar som lagar god och näringsrik mat.

Måltider i skolor och förskolor.


Kontakt

Besöksadress

Höglundagatan 100, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!