Snurran

Förskolan ligger i Vivalla, ett mångkulturellt område med grönområden och skog nära tillhands för lek och utforskande. Vi har också nära till lekplatser, bibliotek och skola. En viktig del i verksamheten är utelek och naturmiljö där vi leker på vår gård, promenerar eller gör olika utflykter. Vår verksamhet utgår från trygghet, språk och kommunikation som vi arbetar aktivt med i vardagen.

Snurran

Avdelningar

Vi har en avdelning med totalt 17 platser, för barn i åldrarna 1–5 år. Här arbetar både förskollärare och barnskötare.

Inriktningar

Vi arbetar utifrån förskolans läroplansmål och kopplar dem samman med kulturellt meningsskapande genom dem olika estetiska uttrycksformerna skapande, bild, sång, musik och rörelse. Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhet för att främja deras utveckling, lärande och lust att lära. Vi arbetar mycket aktivt med språkutveckling där samtal, böcker och högläsning är en viktig del i vår verksamhet i syfte till språkutveckling och språkförståelse.

Vi arbetar även med att skapa goda samspel och möten mellan barn och vuxna och barn sinsemellan, samt lära av varandra (vägledande samspel/ICDP). Vi vill att barnens vistelse på förskolan ska vara lustfylld och ge en positiv inställning till lärande och kunskap nu och i framtiden – det livslånga lärandet.

Vi har en öppen och god dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger som för oss är viktigt till en god samverkan mellan hem och förskola vilket ger förutsättning för barns möjlighet till utveckling. Vi samverkan även med förskoleklass, skola och fritidshem för en trygg övergång mellan förskola och skola.

Mat

Vår mat tillagas i Vivallaskolans kök, som lagar maten från grunden med hög andel ekologiska råvaror och undviker tillsatser. De vill bidra till en hållbar utveckling, ett bra klimat och en bra framtid för våra barn. Vivallaköket är KRAV-certifierade och följer Livsmedelsverkets råd om bra mat i förskolan och skolan, att barn och elever serveras näringsriktiga måltider.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Krönikegatan 9 D, Örebro.

Telefonnummer

E-post

snurran.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad: 16 september 2019
Publicerad: 16 september 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?