Utforskaren

Förskolan Utforskaren är en nybyggd förskola, centralt placerad i Stora Mellösa som ligger cirka två mil utanför Örebro. Verksamheten startade upp i augusti 2019.

Förskolan Utforskaren

Förskolan har en fin utemiljö, med gård som är uppdelad i två delar där den ena delen av gården är en gård utformad utifrån befintlig natur. Vi har ett samarbete med Stora Mellösa skola, som disponerar del av husets andra våning.

Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar med åldersindelade barngrupper: Norrskenet, Rimfrosten, Solkatten och Virvelvinden. 

Inriktning

Förskolans läroplan, Lpfö 2018 ligger till grund för hela vår verksamhet. Tillsammans med barn och vårdnadshavare arbetar vi för att skapa en trygg vardag för barnen. Barnens nyfikenhet, glädje och lust att lära ska prägla förskolans verksamhet.

Vi arbetar med att utveckla projektinriktat och utforskande arbetssätt i förskolan. Det ger förutsättningar att tillvarata barnens nyfikenhet och fånga deras intressen, behov, aktiviteter/lek och relationer i olika projekt.

Vi vuxna ska vara lyhörda, närvarande och medforskande tillsammans med barnen. Vi använder oss av arbetsmaterialet ”Från start till mål – ett pedagogiskt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete” (Helene Yourston, Gunilla Bergström).

Mat

Förskolan har en gemensam matsal. Maten tillagas av kockarna som arbetar i Stora Mellösa skolrestaurang. Personal från skolrestaurangen finns på plats på Utforskaren under lunchtid.

Måltider i förskolor och skolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Backagårdsvägen 7B, Stora Mellösa.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?