Sandlådan

Vi på Sandlådan driver pedagogisk omsorg i hemmiljö (familjedaghem).

Avdelningar

En avdelning med tio barn.

Mål och inriktning

Vår målsättning är att verksamheten ska vara trygg, utvecklande och lärorik, utifrån varje barns förutsättning. Vår verksamhet innefattar en trygg och säker miljö för barn mellan 1–5 år.

Barngruppen kommer att bestå av tio barn och två pedagoger. Vi kommer att dela upp barn från 1–3 år samt 3–5 år någon gång i veckan där vi jobbar utifrån barnens behov.

Målet med verksamheten är att först och främst arbeta efter barnets behov, som t.ex. utvecklas på flera möjliga sätt. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och säkra på vår verksamhet med både andra barn och vuxna. För att barnen ska få en trygg och välfungerande miljö ska verksamheten bedrivs utifrån flera delmål som innefattar olika metoder. Syftet är att varje enskilt barn ska synliggöras och få de redskap den behöver för att utvecklas till en självständig individ.

Verksamhetens inriktning är natur och miljö, vilket innebär att mycket av verksamheten kommer att ske utomhus och vi kommer att använda naturen som en lärande och stimulerande miljö för barnens utveckling.

Verksamheten ska vara trygg och lärorik samtidigt ska det vara roligt för alla barn, vilket ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

För att barnen ska kunna utvecklas är det viktigt att ge utrymme till att uttrycka tankar, åsikter samt språk i olika situationer.

Det är viktigt att barnen får lära sig alla likas värde och samtidigt lära sig respekt, solidaritet och ansvar.

Varje enskilt barn ska känna sig trygg och kunna vara sig själv. Barnen ska lära sig fungera både i grupp och enskilt samtidigt lära sig hantera konflikter och förstå vad som är rätt och fel.

En stark föräldrasamverkan kommer att främjas för att barnens vardag ska kunna knytas ihop till en helhet.

Mat

God och nyttig hemlagad mat serveras.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan/den pedagogiska omsorgen utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till den pedagogiska omsorgen

För att ansöka om plats på fristående pedagogisk omsorg kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Kontakt

Besöksadress

Lutabäcksvägen 20.

Telefonnummer

E-post

selviira@hotmail.com

elizza.b@hotmail.com

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?