Solstrålen

Solstrålen bedriver pedagogisk omsorg i en trygg hemmiljö i en liten barngrupp för barn i åldrarna 1-5 år. Vi strävar efter att alla barn ska bli sedda utifrån deras egna förutsättningar, intressen och behov. Solstrålen finns i bostadsområdet Örnsköldsparken på väster med tillgång till ett stort utbud av grönområden och lekparker.

Avdelningar

Verksamheten bedrivs i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år.

Inriktningar

Solstrålens familjedaghem fokuserar mycket på utomhuspedagogik och upplevelse­baserat lärande där grunderna inom pedagogiken är att barnen ska leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att ge barnen möjligheten att få vistas mycket utomhus gynnar både deras inlärning, koncentration, kreativa sida och deras motorik förbättras. Vi plockar även med oss naturen in för att skapa och vara kreativa. Genom att kombinera detta får barnen träna både grovmotorik och finmotorik. Vi lägger även en stor vikt i vänskap och allas lika värde.

Mat

Barnen får hemlagad, näringsrik och varierad kost.

Besöksadress

Örnsköldsgatan 153 A.

Telefonnummer

072-180 12 91.

E-post

solstralen@cforetaget.se

Webbplats

http://solstralen.dagbarnvårdare.se/

Senast uppdaterad: 30 mars 2020
Publicerad: 17 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?