Lillåns förskola

Lillåns förskola öppnade januari 2019 i nybyggda lokaler i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Lillåns förskola

Förskolan ingår i en intraprenad tillsammans med Klöverängen, Klockarängen och Regnbågens förskola. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Förskolan har totalt fem avdelningar. Vi arbetar med åldershomogena barngrupper i så stor utsträckning som möjligt.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 18). Vi har tagit ställning för att barnen ska få möta kreativa lärmiljöer där de bland annat har möjlighet att utveckla språkligt och matematiskt tänkande, estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt vilket ställer krav på att pedagoger, tillsammans med barnen, är närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna. Barnens tankar och hypoteser är viktiga.

Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer vilket ger rika möjligheter att bedriva vår pedagogiska verksamhet även utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: välkomnande, kreativitet, hållbar framtid, nyfikenhet och lyssnande.

Mat

Förskolan har ett eget tillagningskök med en utbildad kock som lagar all mat från grunden. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Klockarängsvägen 13, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!