Satellitens förskola

Från januari 2015 bildade Rosta förskolor tillsammans med Rostaskolan intraprenad. Det innebär att vi får ett större utrymme för långsiktig planering av verksamheten och de ekonomiska medlen. Intraprenaden leds av tre rektorer.

Satekkutebs förskola

Avdelningar

Orion, 1–3 år
Lilla Björn, 1–3 år
Karlavagnen, 1–3 år
Galaxen, 3–5 år
Kometen, 2–5 år

Inriktningar

Verksamheten utgår från skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 18). Förskolan arbetar med ICDP – Vägledande samspel och barns inflytande. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete.

Förskolan arbetar utifrån projektinriktat arbetssätt där barnens intressen, nyfikenhet och behov styr projektet vi arbetar med. I projektet använder vi oss av alla våra sinnen, upptäcker och lär oss tillsammans. Vi arbetar med skapande på olika sätt: färg och form, musik och rörelse, språk och lek. Att skapa trygghet och gemenskap är viktigt för lust och lärande. Pedagogerna arbetar som medforskare utifrån detta arbetssätt.

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och upprätthålla kvalitén i förskolan. Detta gör vi genom att bl.a. arbeta med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

För att ta del av förskolans mål, se vår utvecklingsplan.

Övningsförskola

Rosta förskolor är övningsförskolor i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Förskolan har ett tillagningskök med en kock. Vi arbetar för att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor.

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med smartare mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Öppettider

Förskolans öppettider är kl. 6–18.

Under sommaren (vecka 27–31) och vid jul slår Rosta förskolor samman sin verksamhet på en av förskolorna.

Kontakt

Besöksadress

Rostagatan 28, 703 41 Örebro.

Telefonnummer


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!