Trollskogen

Förskolan Trollskogen är belägen i bostadsområdet Brickebacken. Förskolan har skogen utanför knuten.

Trollskogen

Färskolan har fyra avdelningar för barn i åldrarna 1–6 år.

Avdelningar

  • Asken
  • Eken
  • Björken
  • Rönnen
  • Tallen.

Inriktningar

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten.

Vi arbetar med "Från start till mål", ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån aktuell forskning och läroplanens riktlinjer.

Vi på förskolan arbetar efter visionen "pedagogisk miljö i tanke och handling" med ledorden

  • Nyfikenhet
  • Nyskapande
  • Tillåtande.

Vi arbetar med ett projektinriktat och utforskande arbetssätt där vi använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg. En tydlig struktur för ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett pedagogiskt årshjul finns vid förskolan. Förskolan har en stor andel välutbildade och erfarna pedagoger.

Mat

Förskolan har ett eget kök med kock som lagar maten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tallrisvägen 16, Örebro.

Telefonnummer

Asken, 019-21 35 77.

Björken, 019-21 35 73 (öppnings- och stängningsavdelning).

Eken, 019-21 35 72.

Rönnen, 019- 21 35 71.

Tallen, 019-21 35 74.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 28 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?