Regnbågen

Regnbågens förskola öppnade hösten 2017 i nybyggda lokaler i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Regnbågen

Förskolan ingår i en intraprenad tillsammans med Klöverängen, Klockarängen och Lillåns förskola. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Förskolan har totalt sex avdelningar. Vi arbetar med åldershomogena barngrupper i så stor utsträckning som möjligt.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 18). Vi har tagit ställning för att barnen ska få möta kreativa lärmiljöer där de bland annat har möjlighet att utveckla språkligt och matematiskt tänkande, estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt vilket ställer krav på att pedagoger, tillsammans med barnen, är närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna. Barnens tankar och hypoteser är viktiga.

Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer vilket ger rika möjligheter att bedriva vår pedagogiska verksamhet även utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: välkomnande, kreativitet, hållbar framtid, nyfikenhet och lyssnande.

Mat

Förskolan har ett eget tillagningskök med två utbildade kockar som lagar all mat från grunden. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt. Alla barn och pedagoger äter i de två gemensamma matsalarna.

Måltider i skolor och förskolor.

Kontakt

Besöksadress

Kornellvägen 9, 703 69 Örebro.

Telefonnummer


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!