Regnbågen

Regnbågens förskola öppnade hösten 2017 i nybyggda lokaler i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Regnbågen

Förskolan ingår i en intraprenad tillsammans med Klöverängen, Klockarängen och Bettorps förskola. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Förskolan har totalt sex avdelningar. Vi har tre avdelningar med barn i åldern 1–2 år och en avdelning för 3-åringarna, en för 4-åringarna och en för 5-åringarna.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98/16). Vi erbjuder en bred pedagogisk verksamhet med projektinriktat arbetssätt där våra föränderliga lärmiljöer är viktiga. Hos oss får barnen möta en utvecklande miljö där bland annat språkligt och matematiskt tänkande, estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg ingår.

Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barnens tankar och hypoteser.

Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer vilket ger rika möjligheter att bedriva vår pedagogiska verksamhet även utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: kommunikation, lustfyllt lärande genom lek, mångfald, trygghet, inflytande och delaktighet.

Mat

Förskolan har ett eget tillagningskök med två utbildade kockar som lagar all mat från grunden. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt. Alla barn och pedagoger äter i de två gemensamma matsalarna.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kornellvägen 9, 703 69 Örebro.

Telefonnummer

Agneta Magnestrand, förskolechef, 019-21 40 74.

Kerstin Göthberg, förskolechef, 019-21 47 45.

Jenny Dahwn, biträdande förskolechef, 019-21 31 63.

Fantasin, 019-21 30 34.

Inspirationen, 019-21 30 33.

Leken, 019-21 32 60.

Nyfikenheten, 019-21 31 51.

Upplevelsen, 019-21 30 52.

Äventyret, 019-21 32 98.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 27 september 2018
Publicerad: 7 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?