Waldorfförskolan Linden

Waldorfförskolan Lindens barnträdgård är etablerad i Örebro sedan 30 år och ligger i vacker parkmiljö, med drottning Kristinas gamla jaktskog strax intill, i stadsdelen Adolfsberg. Här finns goda möjligheter till lek, fantasi och skaparglädje.

Walldorfförskolan Linden

Avdelningar

Vi har sex avdelningar, fyra syskongrupper och två småbarnsgrupper. I syskongruppen är barnen mellan tre och sju år och cirka sexton till antalet. De båda småbarnsgrupperna har vardera åtta barn i ålder omkring ett och ett halvt till tre år.

Välkommen på studiebesök fredagar efter kl. 14.

Inriktningar

Förskolans verksamhet bygger på waldorfpedagogik för barn som är i åldrarna 1,5–7 år.

Mat

Maten tillagas från grunden av vår egen kokerska. Vi använder både ekologiska och biodynamiska råvaror.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stentorpsvägen 2, Örebro.

Telefonnummer

073-105 78 90.

E-post

kontakt@waldorfforskolanlinden.se
forskolechef@waldorfforskolanlinden.se
ekonom@waldorfforskolanlinden.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?