Wadköpings förskola

Förskolan finns i ett gammalt hus mitt i Wadköping.

Wadköpings förskola

Avdelningar

Vi har två avdelningar: Månen för barn 1–3 år och avdelningen Solen för barn 4–5 år.

Inriktningar

Vår vision: Utifrån gruppen ska varje barn få vara sitt bästa jag.

Vår miljö ska vara välkomnande för barn och föräldrar. Det ska vara roligt att komma hit!

Vi arbetar utifrån en lyssnande pedagogik, vilket innebär att vi är medvetna om vårt förhållningssätt – hur vi möter barnen, föräldrar och kollegor.

Den pedagogiska miljön ska vara utforskande och undersökande. Som medforskande pedagoger är vi nyfikna på barnen och deras tankar. Vi utgår från att barn är kompetenta och kan redan från början. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker, vad de är intresserade av, vilka frågor de har och därigenom utmana deras lärande.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt. Det innebär att barnen får vara i mindre grupper, där meningsfulla och lustfyllda möten skapas. I samspelet med varandra ser vi olikheten som en tillgång. Här utmanas och lär barnen tillsammans med pedagogerna i olika projekt. I projekten får barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, till exempel i sång, rörelse, dans och skapande. Där integreras läroplansmålen och barnen får erfarenhet av såväl matematik, teknik, naturvetenskap och demokratiska processer. Projekten ska vara levande hela dagen och genomsyra hela förskolan.

Förskolorna i vårt område – Fridensberg, Junibacken och Wadköpings förskola – har en tydlig struktur för att arbeta med verksamhetsutveckling. Vi prioriterar reflektion i arbetslagen. Pedagogerna har möjlighet att reflektera kring sitt arbete tillsammans en gång i veckan.

Mat

Förskolan har mottagningskök. Vi har en kostpolicy som vi jobbar utifrån. Utgångspunkten är att ge barnen goda vanor och vi väljer bort socker i möjligaste mån.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Bertil Waldéns gata, Örebro.

Telefonnummer

Månen, 019-21 40 76.

Solen, 019-21 40 77.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?