Vintrosa förskola

Vintrosa förskola ligger cirka 15 kilometer från Örebros centrum i en vacker omgivning i kanten av Kilsbergen.

Vintrosa förskola

Avdelningar

Förskolan består av fem avdelningar. Lysmasken, Hasselmusen och Igelkotten med barn i åldrarna 1–3 år, Rävlyan Röd/Blå och Grön/Gul med barn i åldrarna 3–5 år samt Rävlyan Grön med barn i åldrarna 4–5 år.

Inriktningar

Den fina och stimulerande utemiljön med närhet till skogen gör det naturligt att arbeta natur- och miljöinriktat. Vi följer årets skiftningar och lär barnen vistas i och ta ansvar för vår natur.
Vår verksamhet utgår från det lustfyllda lärandet, där barnens lust och intressen styr verksamhetens projektinriktade arbetssätt.

Vi pedagoger utmanar, stimulerar och ger förutsättning till lärande genom att erbjuda aktiviteter nära kopplade till läroplanens målområden inom bland annat skapande, matematik, naturkunskap och teknik. Vårt mål är trygga och glada barn i en förskola som arbetar för att främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Mat

På Vintrosa förskola äter barnen som går på Rävlyan i matsalen, där vi har ett tillagningskök. Barnen som går på 1–3 årshuset får maten från samma kök men äter på respektive avdelning.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Skolgatan 32, 719 30 Vintrosa.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?