Vintergatan

Förskolan är centralt belägen i Rosta, ett parkområde med öppna ytor, lekplatser, pulkabackar och plaskdamm. Vi har gångavstånd till Örebro centrum och dess kulturutbud.

Vintergatan

Från januari 2015 bildade Rosta förskolor tillsammans med Rostaskolan intraprenad. Det innebär att vi får ett större utrymme för långsiktig planering av verksamheten och de ekonomiska medlen. Intraprenaden leds av två rektorer och en förskolechef.

Avdelningar

Vi har två avdelningar, Månen 1–3 år och Solen 3–5 år.

Alla förskolor i Rosta centrum samarbetar kring gemensamma öppningar och stängningar. Under sommaren och vid jul slår vi ihop verksamheterna och finns då på Kubens förskola.

Inriktningar

Verksamheten utgår från skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 98/2016). Förskolan arbetar med ICDP – Vägledande samspel och barns inflytande. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete.

Förskolan arbetar utifrån projektinriktat arbetssätt där barnens intressen, nyfikenhet och behov styr projektet vi arbetar med. I projektet använder vi oss av alla våra sinnen, upptäcker och lär oss tillsammans. Vi arbetar med skapande på olika sätt: färg och form, musik och rörelse, språk och lek. Att skapa trygghet och gemenskap är viktigt för lust och lärande. Pedagogerna arbetar som medforskare utifrån detta arbetssätt.

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och upprätthålla kvalitén i förskolan. Detta gör vi genom att bl.a. arbeta med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

För att ta del av förskolan mål, se vår arbetsplan.

Övningsförskola

Rosta förskolor är övningsförskolor i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Förskolan har ett mottagningskök. Maten lagas på den närliggande förskolan Kuben. Vi arbetar för att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor. Här kan du läsa mer om vårt arbete med Smartare mat.

Öppettider

Förskolans öppettider är kl. 6-18.30 (sammanslagning på Kubens förskola alla vardagar kl. 6-6.45 samt kl. 16.45-18.30).

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Östra Vintergatan 1, Örebro.

Telefonnummer

Månen, 019-21 34 96.

Solen, 019-21 34 97.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?