Villekulla

Förskolan Villekulla ligger i ett lugnt område med en stor trädgård i norra stadsdelen.

Villekulla

Avdelningar

På Villekulla finns åtta avdelningar. Verksamheten är organiserad med fem åldershomogena avdelningar och tre åldersblandade. På avdelningarna arbetar både förskollärare och barnskötare.

Inriktningar

Vår förskola ska vara välkomnande. Alla som är här eller kommer hit, barn; föräldrar; utomstående med flera, ska känna att de blir sedda och lyssnade på.

Den pedagogiska miljön ska vara utforskande och undersökande. Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barns tankar och hypoteser. Vi ser barn som kompetenta som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande pedagoger och andra barn.

Vi vill försöka förstå vad barnen gör, vad de är intresserade av, hur de tänker, vilka frågor de har och därifrån utmana dem vidare i deras utveckling och lärande.

En viktig grund i vårt arbete är vår syn på kunskap och lärande. Vår verksamhet ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Vi vill att barnen ska få söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samspela och reflektera.

Vi har valt att arbeta utifrån ett projektinriktat arbetssätt där processen är det väsentliga och där barn får mötas i mindre grupper och i meningsfulla sammanhang. Att arbeta projektinriktat innebär för oss att barn och pedagoger tillsammans fördjupar sig i ett ämnes område under en kortare eller längre tid och där ett ömsesidigt lärande sker.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och reflekterar tillsammans i arbetslag en gång i veckan.

Mat

Förskolan har ett tillagningskök där våra kockar lagar all mat från grunden. Maten lagas av ekologiska och närodlade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Minst en gång i veckan serveras vegetarisk kost. Maten serveras i bufféform till barn och pedagoger.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Berggatan 46, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?