Tybblelunds förskola

Tybblelunds förskola är en nybyggd förskola som startade i augusti 2017.

Tybblelunds förskola

Avdelningar

Förskolan är planerad att rymma totalt tio avdelningar. Just nu har vi nio avdelningar.

Inriktningar

Verksamheten utgår ifrån förskolans läroplan samt skollagen. Vi kommer att arbeta med ”Från Start Till Mål”, ett processinriktat verktyg som sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. ”Från Start Till Mål” är ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån barnkonventionen, aktuellt forskning och läroplanen.

Vi vill att barnen ska ha ett reellt inflytande över sin vardag. Barnens lek och intressen ska tas tillvara och vi vill ha ett nära samarbete med er som vårdnadshavare.

Mat

Måltider i skolor och förskolor.

Studie- och tidigare stängningsdagar

Studiedagar

Under våren 2021 har förskolan två studiedagar (planeringsdagar) för personalen, då verksamheten stänger. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg då förskolan stänger, så att förskolan hinner ordna omsorg för ditt barn.

Fredag den 29 januari
Fredag den 11 juni.

Tidigare stängningsdagar

Vid sex tillfällen under våren 2021 har personalen på förskolan APT (Arbetsplatsträff), vilket innebär att förskolan stänger klockan 16. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du har behov av omsorg efter klockan 16 de här dagarna.

Måndag den 18 januari
Måndag den 15 februari
Måndag den 15 mars
Måndag den 12 april
Måndag den 10 maj
Måndag den 21 juni.

Kontakt

Besöksadress

Tybblelundsvägen 7, 702 86 Örebro.

Telefon

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!