Tybblelunds förskola

Tybblelunds förskola är en nybyggd förskola som startade i augusti 2017.

Tybblelunds förskola

Avdelningar

Förskolan är planerad att rymma totalt tio avdelningar. Just nu har vi nio avdelningar.

Inriktningar

Verksamheten utgår ifrån förskolans läroplan samt skollagen. Vi kommer att arbeta med ”Från Start Till Mål”, ett processinriktat verktyg som sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. ”Från Start Till Mål” är ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån barnkonventionen, aktuellt forskning och läroplanen.

Vi vill att barnen ska ha ett reellt inflytande över sin vardag. Barnens lek och intressen ska tas tillvara och vi vill ha ett nära samarbete med er som vårdnadshavare.

Mat

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Tybblelundsvägen 7, 702 86 Örebro.

Telefon

 • Abborren, 019-21 21 45.
 • Braxen, 019-21 21 10.
 • Gäddan, 019‑21 21 16.
 • Gösen, 019-21 21 55.
 • Lärkan, 019-21 21 80.
 • Måsen, 019-21 21 29.
 • Staren, 019-21 21 06.
 • Svalan, 019-21 21 64.
 • Tranan, 019-21 21 74.
 • Ugglan, 019-21 21 04.
 • Rektor Marcus Milan, 019-21 38 25, marcus.milan@orebro.se
Senast uppdaterad: 18 mars 2020
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?