Tybblelunds förskola

Tybblelunds förskola är en nybyggd förskola som startade i augusti 2017. Förskolan ligger mellan Almby och Ormesta i närheten av Universitetet.

Tybblelunds förskola

Avdelningar

Förskolan har ca 170 barn fördelat på 10 avdelningar. Gösen, Abborren, Braxen och Gäddan för de yngre barnen på våning ett. Måsen, Tranan, Staren, Ugglan, Lärkan och Svalan för de äldre barnen på våning två.

Inriktningar

Vår ambition är en förskola där utbildningen lägger grunden för ett livslångt lärande genom omsorg och undervisning. Barnen ska ha ett reellt inflytande över sin vardag och barnens lek och intressen ska tas tillvara. Ett nära samarbete tillsammans med vårdnadshavare.

Förskolan är del i programmet Fundif (Flerstämmig undervisning i förskolan). Syftet med programmet som pågår vårterminen 2018 till sommaren 2021 är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.

Här kan du läsa mer om förskolan.

Mat

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Under hösten har förskolan tre kompetensutvecklingsdagar (planeringsdagar) för personalen, då verksamheten stänger.

Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg då förskolan stänger, så att förskolan hinner ordna omsorg för ditt barn.

Höstens kompetensutvecklingsdagar

  • Torsdag 19 augusti 2021.
  • Fredag 20 augusti 2021.
  • Måndag 1 november 2021.

Vid fem tillfällen under hösten 2021 har personalen på förskolan APT
(Arbetsplatsträff) det innebär att förskolan stänger klockan 16. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du har behov av omsorg efter klockan 16 de här dagarna.

Grunden i samverkanssystemet är arbetsplatsträffar, APT, där arbetsgruppen och den närmaste chefen tillsammans arbetar med att planera, utveckla och följa upp den egna verksamheten. På arbetsplatsträffen hanteras frågor som rör den egna arbetsmiljön.

Höstens arbetsplatsträffar

  • Måndag 30 augusti 2021.
  • Måndag 27 september 2021.
  • Måndag 25 oktober 2021.
  • Måndag 22 november 2021.
  • Måndag 20 december 2021.

Kontakt

Besöksadress

Tybblelundsvägen 7, 702 86 Örebro.

Telefon

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!