Tybble förskola

Förskolan ligger vid Tybble centrum och har nära till grönområden och flera större lekplatser.

Tybble förskola

Avdelningar

Förskolan har ca 35 barn i åldrarna 1–5 år.

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje skapar den bästa starten för det livslånga lärandet. Vi vill stärka barns självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå och arbetar bl. a med vägledande samspel (ICDP), ett förhållningssätt vars målsättning är att skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och barn. Vi arbetar medvetet med de olika målområdena som finns i Läroplan för förskolan Lpf18. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar vårt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi också följer vårt trygghetsarbete.

Mat

Maten levereras från Sörbyängsskolans kök. Frukost och mellanmål tillreds på förskolan. Verksamheterna följer kommunens riktlinjer med att använda sig av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Under läsåret 2022–2023 har förskolorna fem studiedagar med planering och fortbildning för personalen. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg då förskolan stänger, så att förskolan hinner samordna omsorg för ditt barn.

Höstens kompetensutvecklingsdagar 2022

 • Torsdag 11 augusti.
 • Fredag 12 augusti.
 • Måndag 31 oktober.

Vårens kompetensutvecklingsdagar 2023

 • Fredag 27 januari.
 • Fredag 16 juni.

Var fjärde vecka har personalen på förskolorna Personalkonferens/APT, vilket innebär att förskolorna stänger klockan 16. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du har behov av omsorg efter klockan 16 de här dagarna.

Grunden i samverkanssystemet är arbetsplatsträffar, APT, där arbetsgruppen och den närmaste chefen tillsammans arbetar med att planera, utveckla och följa upp den egna verksamheten. På arbetsplatsträffen hanteras frågor som rör den egna arbetsmiljön.

Höstens arbetsplatsträffar 2022

 • Tisdag 23 augusti.
 • Tisdag 20 september.
 • Tisdag 18 oktober.
 • Tisdag 15 november.
 • Tisdag 13 december.

Vårens arbetsplatsträffar 2023

 • Tisdag 10 januari.
 • Tisdag 7 februari.
 • Tisdag 7 mars.
 • Tisdag 4 april.
 • Tisdag 2 maj.
 • Tisdag 30 maj.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Gustav Clasons gata 14, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?