Tybble förskola

Förskolan ligger vid Tybble centrum och har nära till grönområden och flera större lekplatser.

Tybble förskola

Avdelningar

Förskolan har ca 35 barn i åldrarna 1–5 år.

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje skapar den bästa starten för det livslånga lärandet. Vi vill stärka barns självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå och arbetar bl. a med vägledande samspel (ICDP), ett förhållningssätt vars målsättning är att skapa och upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och barn. Vi arbetar medvetet med de olika målområdena som finns i Läroplan för förskolan Lpf18. Vi dokumenterar, följer upp och analyserar vårt arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi också följer vårt trygghetsarbete.

Mat

Maten levereras från Sörbyängsskolans kök. Frukost och mellanmål tillreds på förskolan. Verksamheterna följer kommunens riktlinjer med att använda sig av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Under läsåret 2021–2022 har förskolorna fem kompetensutvecklingsdagar med planering och fortbildning för personalen.

Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg då förskolan stänger, så att förskolan hinner samordna omsorg för ditt barn.

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 28 januari 2022.
 • Fredag 17 juni 2022.

Var fjärde vecka har personalen på förskolorna Personalkonferens/APT, vilket innebär att förskolorna stänger klockan 16. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du har behov av omsorg efter klockan 16 de här dagarna.

Grunden i samverkanssystemet är arbetsplatsträffar, APT, där arbetsgruppen och den närmaste chefen tillsammans arbetar med att planera, utveckla och följa upp den egna verksamheten. På arbetsplatsträffen hanteras frågor som rör den egna arbetsmiljön.

Höstens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 24 augusti 2021.
 • Tisdag 21 september 2021.
 • Tisdag 19 oktober 2021.
 • Tisdag 16 november 2021.
 • Tisdag 14 december 2021.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 11 januari 2022.
 • Tisdag 8 februari 2022.
 • Tisdag 8 mars 2022.
 • Tisdag 5 april 2022.
 • Tisdag 3 maj 2022.
 • Tisdag 31 maj 2022.

Kontakt

Besöksadress

Gustav Clasons gata 14, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!