Äventyret

Äventyrets förskola ligger i Ladugårdsängen.

Förskolan Äventyret

Avdelningar

Äventyrets förskola består av sex avdelningar. Flygplanet, Luftballongen och Draken har barn i åldrarna 1–3 år. Helikoptern, Segelflyget och Raketen har barn i åldrarna 3–6 år.

Övningsförskola

Vi är en övningsförskola i samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Inriktningar

Äventyrets förskola är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. För oss innebär det en barnsyn där barn är kompetenta och kan och vill utvecklas. Vi anser därför att miljön och materialet ska vara tillgängligt, föränderligt, inspirera till utforskande och utmana barnen i deras lärande.

Vi tror att en förutsättning för ett gott lärande är att barnen känner att det vi gör är meningsfullt. Därför arbetar vi projekt­inriktat med utgångspunkt ifrån barnens intressen, tankar och funderingar. För att ge förutsättningar för ett fördjupat lärande pågår projekten under längre perioder där barnen hinner testa sina teorier, prova många olika uttrycks­sätt och lära av och med varandra.

Pedagogens roll i detta blir att vara med­utforskande, ge goda förutsättningar och på olika sätt utmana barnen i deras lärande samt fånga upp barnens läro­processer. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vi reflekterar tillsammans för att utveckla och utvärdera verksamhetens innehåll. Varje år har vi ett gemensamt tema för hela förskolan kring något vi vill utveckla utifrån förskolans styrdokument.

Genom att vi tillsammans skapar förskolans innehåll och att har ett värdegrunds­arbete som bygger på allas lika värde blir förskolans kanske viktigaste uppdrag att lägga grunden till framtida demokratiska samhälls­medborgare.

På Äventyret har vi en utomhus­­pedagogisk profil. Vi använder oss av ute­miljön på ett genomtänkt pedagogiskt sätt, där ute­miljön inbjuder till ett utforskande arbets­sätt och är ett komplement till inne­miljön. Vi vill tillsammans med barnen ta vara på och upptäcka och undersöka det vi finner i vår när­miljö. Vi vill arbeta utifrån ett upplevelse­baserat lärande som ger mening och samman­hang åt det vi lär oss.

Mat

Vi har ett tillagningskök. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt.

Här kan du läsa mer om arbetet med smartare mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 28 januari 2022.
 • Fredag 17 juni 2022.

Hösten arbetsplatsträffar

 • Måndag 23 augusti 2021.
 • Måndag 13 september 2021.
 • Måndag 11 oktober 2021.
 • Måndag 8 november 2021.
 • Måndag 6 december 2021.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Måndag 10 januari 2022.
 • Måndag 28 februari 2022.
 • Måndag 28 mars 2022.
 • Måndag 25 april 2022.
 • Måndag 23 maj 2022.

Kontakt

Besöksadress

Gyrogatan 6, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!