Änglagård

Änglagårds förskola hör till Lundby förskoleområde och ligger i anslutning till Lundbyskolan.

Änglagård

Avdelningar

Änglagård har tre avdelningar: Stadsparken för barn 1–2 år, Slottet för barn 2–4 år och Svampen för barn 4–6 år.

Inriktningar

Änglagård är en förskola med moderna och inspirerande lokaler som underlättar och möjliggör ett stort samarbete mellan åldrar och avdelningar. Alla avdelningar ligger i anslutning till ett gemensamt torg “stortorget” som kan användas till olika aktiviteter, i undervisningen och som matsal.

Lundby förskolors verksamhetsidé och värdegrund är att:

  • Vi ska skapa en trygg miljö, som är föränderlig och som utgår från varje barns behov och utveckling. Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus.
  • Vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet och utforskar tillsammans med dem i deras lärande. Verksamheten ska vara lustfylld, meningsskapande och lärorik. Leken ska ha stor betydelse i lärandet.
  • Barnen ges möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vardag i förskolan.
  • Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

Övningsförskola

Lundby förskolor är tillsammans med Vivalla förskolor övningsförskolor i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Den mat som serveras tillagas i Lundbyskolans kök som ligger i anslutning till förskolans matsal. Skolans kockar följer kommunens riktlinjer för ekologisk och klimatsmart mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Bärnstensvägen 4, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?