Änglagård

Förskolan ligger i Lundby.

Änglagård

Avdelningar

Änglagård har tre avdelningar: Stadsparken för barn 1–2 år, Slottet för barn 3–4 år och Svampen för barn 5–6 år.

Inriktningar

Änglagård är en förskola inspirerad av Reggio Emiliafilosofin. Vi ser barnen som våra medarbetare och tillsammans upptäcker vi och utforskar vår omvärld.

Vi arbetar tillsammans med barnen i åldersindelade grupper i olika projekt som grundar sig på barnens nyfikenhet och aktuella intressen. På så sätt får vi en verksamhet som barnen är med om att skapa.

Vi lägger stor vikt vid att dokumentera barnens lärandeprocesser. På Änglagård finns också ett aktivt föräldraråd som påverkar vår verksamhet. Änglagård ska vara en mötesplats mellan förskolan och den enskilda familjen och även familjerna emellan.

Mat

Vår mat tillagas på Lundbyskolan.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Bärnstensvägen 4, Örebro.

Telefonnummer

Slottet, 019-21 26 94.

Stadsparken, 019-21 11 64.

Svampen, 019-21 28 87.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?