Ängen föräldrakooperativ

Ängen är ett föräldrakooperativ med förskole- och fritidsverksamhet som ligger i Granhammar cirka två mil sydväst om Örebro.

Ängen föräldrakooperativ

Avdelningar

Vi har en avdelning som har utrymme för 22 barn i åldern 1–6 år.

Inriktningar

Utbildad personal ansvarar för den dagliga pedagogiska verksamheten. Ängen drivs som en ekonomisk förening där alla föräldrar är medlemmar och har därmed goda möjligheter att påverka och forma barnens förskola.

Föräldrarnas arbetsinsatser består av helgstädning 1-2 gånger per termin, deltagande i fixardag vår och höst samt eventuellt styrelseuppdrag. Genom föräldrarnas arbetsinsatser kan kostnaderna för administration och städning minimeras och resurser läggas på högre personaltäthet.

Mat

Maten lagas av en anställd kock. Medvetna val görs angående närproducerade produkter.

Besöksadress

Granhammar, 719 91 Vintrosa.

Telefonnummer

019-22 42 45.

E-post

personal@angen.nu

Senast uppdaterad: 11 juni 2019
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?