Ädelstenen

Ädelstenens förskola hör till Lundby förskoleområde och ligger mellan bostadsområdena Vivalla och Lundby. Förskolan har en stor gård med både skogsterräng och lekplats. I närområdet finns skog, fotbollsplan, biblioteket, skola och Vivallas samt Lundbys bostadsområde.

Ädelstenen

Avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar, två för de yngre och två för de äldre. De yngre barnen finns på Ängen och Gläntan och de äldre barnen finns på Solsidan Norra och Solsidan Södra. Arbetslagen arbetar vid vissa tillfällen under dagen tillsammans.

Förskolan har infört ett rotationssystem som innebär att en pedagog från varje avdelning följer sin barngrupp under hela barnets förskoleperiod. Vi ser det som en trygghet för både barn och vårdnadshavare.

Inriktningar

Vi vill att ett utforskande arbetssätt och lärande ska gå hand i hand. Vistelsen på förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik samt lägga grunden för ett livslångt lärande. Barnen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga, ha inflytande och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Vi vill tillsammans med barnen skapa och bevara ett öppet och positivt klimat där ömsesidig respekt råder.

På förskolan arbetar vi projektinriktat där barnen är i mindre grupper utifrån sina egna intressen, barnen får vara med och påverka sin vardag.

Dokumentation kring barnens egna lärande sker utifrån webbverktyget Unikum. Där har varje vårdnadshavare ett inlogg och kan därmed följa sitt/sina egna barns utveckling och lärande.

Vi har teckenspråkskunnig personal på förskolan.

Mat

Maten tillagas på plats i vårt egna kök av två kokerskor. Till lunchen serveras alltid grönskar och vatten. En dag i veckan har vi en mjölkfri lunch enligt BVC:s rekommendationer om två glas mjölk/dag.

Vi ser måltiden som en del av vårt pedagogiska arbete och som en lärande stund för barnen. De möts socialt kring måltiden, tränar turtagande samt sitt språk och matematik.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Ädelstensvägen 1, Örebro.

Telefonnummer

  • Gläntan, 019-21 28 79.
  • Solsidan Norra, 019-21 25 27.
  • Solsidan Södra, 019-21 28 76.
  • Ängen, 019-21 28 83.
  • Rektor Åsa Oskarsson Särnholm, 019-21 28 61, asa.oskarsson.sarnholm@orebro.se
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?