Ädelstenen

Ädelstenens förskola hör till Lundby förskoleområde och ligger mellan bostadsområdena Vivalla och Lundby.

Ädelstenen

Avdelningar

Ädelstenen har fyra avdelningar: Opalen för barn 1–3 år, Pärlan för barn 3–6 år och Diamanten för barn 3–6 år. Avdelning Rubinen har barn i åldern 1–7 år med extraordinära behov.

Inriktningar

Ädelstenen är en förskola med rymliga och ändamålsenliga lokaler som gör det lätt att forma en utbildning som sätter barnen i centrum. Förskolan har två stora gårdar med både skogsterräng och lekredskap. I närområdet finns både skog, fotbollsplan och lekparker.

Lundby förskolors verksamhetsidé och värdegrund är att:

  • Vi ska skapa en trygg miljö, som är föränderlig och som utgår från varje barns behov och utveckling. Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus.
  • Vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet, och utforskar tillsammans med dem i deras lärande. Verksamheten ska vara lustfylld, meningsskapande och lärorik. Leken ska ha stor betydelse i lärandet.
  • Barnen ges möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vardag i förskolan.
  • Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

Övningsförskola

Lundby förskolor är tillsammans med Vivalla förskolor övningsförskolor i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Den mat som serveras tillagas av Vivallaskolans kök och följer kommunens riktlinjer för ekologisk och klimatsmart mat. Maten levereras nylagad till förskolan varje dag.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Ädelstensvägen 1, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?