Ädelstenen

Ädelstenens förskola hör till Lundby förskoleområde och ligger mellan bostadsområdena Vivalla och Lundby.

Ädelstenen

Avdelningar

Ädelstenen har tre avdelningar: Ängen för barn 1–2 år, Solsidan Norra för barn 2–4 år och Solsidan Södra för barn 4–6 år.

Inriktningar

Ädelstenen är en förskola med rymliga och ändamålsenliga lokaler som gör det lätt att forma en utbildning som sätter barnen i centrum. Förskolan har en stor gård med både skogsterräng och lekredskap. I närområdet finns både skog, fotbollsplan och lekparker.

Vi har teckenspråkskunnig personal på förskolan.

Lundby förskolors verksamhetsidé och värdegrund är att:

  • Vi ska skapa en trygg miljö, som är föränderlig och som utgår från varje barns behov och utveckling. Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus.
  • Vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet och utforskar tillsammans med dem i deras lärande. Verksamheten ska vara lustfylld, meningsskapande och lärorik. Leken ska ha stor betydelse i lärandet.
  • Barnen ges möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vardag i förskolan.
  • Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet.

Övningsförskola

Lundby förskolor är tillsammans med Vivalla förskolor övningsförskolor i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Den mat som serveras tillagas på plats av förskolans kock som följer kommunens riktlinjer för ekologisk och klimatsmart mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Ädelstensvägen 1, Örebro.

Telefonnummer

  • Solsidan Norra, 019-21 25 27.
  • Solsidan Södra, 019-21 28 76.
  • Ängen, 019-21 28 83.
  • Rektor Anna Mill, 019-21 28 61, anna.mill@orebro.se
Senast uppdaterad: 13 juli 2020
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?