Stallbacken

Förskolan ligger i Ladugårdsängen. Vår gård vetter ut mot grönområden och vi har flera fina lekparker alldeles nära.

Stallbacken

Avdelningar

Förskolan Stallbacken ligger i Ladugårdsängen i södra Örebro. Stallbacken är en av nio förskolor i skolområdet Ängen. Barnen är fördelade på två avdelningar; avdelning Ponnyn för de yngsta barnen och avdelning Stallet för de äldsta barnen.

Inriktningar

På vår förskola strävar vi efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en trygg miljö, där alla får vara sitt bästa jag, utifrån var och ens förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en inspirerande och lärorik miljö där leken och barnens egna intressen står i centrum. Det ska vara roligt att lära!

Vårt arbete utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2016) där vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen. Ett projektinriktat arbetssätt innebär bland annat att vi arbetar i små grupper där barnen får syn på varandra och blir sedda. Arbetssättet präglas också av kreativitet och utforskande. Därigenom kommer språk, matematik, naturvetenskap och teknik in som naturliga delar i lärprocesserna. Barns inflytande och delaktighet är i centrum och driver projekten framåt.

Vi på Stallbacken arbetar med pedagogisk dokumentation där barnens utveckling och lärande dokumenteras kontinuerligt i form av till exempel foton på väggen, inspirationsböcker av barnens alster, bildspel på projektorn/surfplatta, utställningar av/för barnen samt skriver ut barnens reflektioner.

Mat

Vi får vår goda mat tillagad i och levererad från köket på Navets skola. Här kan du läsa mer om maten vi får.

Måltider i skolor och förskolor.

Övningsförskola

Vi är en övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Läs mer på universitetets sida

Dagar när förskolan är stängd eller stänger kl. 16

Höstens kompetensutvecklingsdagar

 • Torsdag 19 augusti 2021.
 • Fredag 20 augusti 2021.
 • Måndag 1 november 2021.

Vårens kompetensutvecklingsdagar

 • Fredag 28 januari 2022.
 • Fredag 17 juni 2022.

Höstens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 24 augusti 2021.
 • Torsdag 16 september 2021.
 • Måndag 11 oktober 2021.
 • Tisdag 9 november 2021.
 • Måndag 6 december 2021.

Vårens arbetsplatsträffar

 • Tisdag 11 januari 2022.
 • Torsdag 3 mars 2022.
 • Måndag 28 mars 2022.
 • Tisdag 26 april 2022.
 • Måndag 23 maj 2022.

Om du har svårt att lösa omsorgen, hör av dig till rektor Eva Mannby, senast två veckor innan det aktuella datumet.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Fatbursgatan 17, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!