Stallbacken

Förskolan ligger i Ladugårdsängen. Vår gård vetter ut mot grönområden och vi har flera fina lekparker alldeles nära.

Stallbacken

Avdelningar

Förskolan Stallbacken ligger i Ladugårdsängen i södra Örebro. Stallbacken är en av nio förskolor i skolområdet Ängen. Barnen är fördelade på två avdelningar; avdelning Ponnyn för de yngsta barnen och avdelning Stallet för de äldsta barnen.

Inriktningar

På vår förskola strävar vi efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en trygg miljö, där alla får vara sitt bästa jag, utifrån var och ens förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en inspirerande och lärorik miljö där leken och barnens egna intressen står i centrum. Det ska vara roligt att lära!

Vårt arbete utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2016) där vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen. Ett projektinriktat arbetssätt innebär bland annat att vi arbetar i små grupper där barnen får syn på varandra och blir sedda. Arbetssättet präglas också av kreativitet och utforskande. Därigenom kommer språk, matematik, naturvetenskap och teknik in som naturliga delar i lärprocesserna. Barns inflytande och delaktighet är i centrum och driver projekten framåt.

Vi på Stallbacken arbetar med pedagogisk dokumentation där barnens utveckling och lärande dokumenteras kontinuerligt i form av till exempel foton på väggen, inspirationsböcker av barnens alster, bildspel på projektorn/surfplatta, utställningar av/för barnen samt skriver ut barnens reflektioner.

Mat

Vi får vår goda mat tillagad i och levererad från Änglandaskolans kök. Här kan du läsa mer om maten vi får.

Måltider i skolor och förskolor.

Övningsförskola

Vi är en övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Läs mer på universitetets sida

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Fatbursgatan 17, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?