Sörgården

Förskolan Sörgården ligger i Närkes Kil, cirka 2 mil nordväst om Örebro, i anslutning till skolan.

Sörgården

Avdelningar

Sörgården består av ca 50 barn i åldrarna 1–5 år, som är fördelade på tre avdelningar: Rådjuret, Haren och Fjärilen. Vi eftersträvar att arbeta utifrån ålderhomogena grupper.

Inriktningar

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan (Lpfö10). Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där barnen ska känna sig trygga. Utifrån varje barns behov och intressen erbjuder vi en stimulerande och lustfylld lärmiljö med fokus på leken. Vi arbetar med teman och projekt och lägger stor vikt vid barnens inflytande.

Utomhuspedagogik är en av våra grundtankar. Vi vistas mycket utomhus och använder närmiljön som ett pedagogiskt redskap.

Gemensam vision

Den gemensamma visionen för samtliga förskolor i områdena Hovsta, Dylta, Ervalla och Närkes Kil är att det ska vara en mötesplats för lärande och glädje. Vi arbetar aktivt för likvärdiga förskolor där varje barn ska ges förutsättningar för individuell utveckling. Vår målsättning är att verksamheterna ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet och demokrati.

Vår vision är att varje barn ska få vara sitt "bästa jag", utifrån sina intressen och förmågor. Samtliga verksamheters arbete utgår från förskolans läroplan.

Mat

Vår mat kommer från skolköket i Närkes Kil. Fjärilen äter på avdelningen. Rådjuret och Haren går till matsalen.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Hammarbygatan 225, Närkes Kil.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?