Solägget föräldrakooperativ

Solägget är en förskola som drivs av engagerade föräldrar och personal. Förskolan har funnits sedan 1995 och är sedan starten belägen i lokaler i gamla Kristinaskolan på söder i centrala Örebro. Intill ligger Drottningparken med sina gamla kastanjeträd som inbjuder till lek. Föräldrakooperativet bygger på idén om att alla engagerar sig i verksamheten, vilket höjer kvaliteten i omsorgen och gör Solägget unikt.

Solägget föräldrakooperativ

Avdelningar

Solägget har en avdelning för barn i åldrarna 1–5 år. I dag går 21 barn på vår förskola och här arbetar tre förskollärare, en barnsköterska och en kock.

Inriktningar

År 1999 började vi i personalstyrkan att intressera oss för Reggio Emilias filosofi, något som genomsyrar verksamheten idag. Vi har sedan dess arbetat med oss själva som pedagoger för att idag kunna möta det unika lilla barn som kliver in genom Soläggets dörrar.

Mat

Solägget har en egen kock som tillagar maten på plats.

Besöksadress

Drottninggatan 61 B, Örebro.

Telefonnummer

019-10 76 00.

E-post

info@solagget.se

Senast uppdaterad: 5 juni 2019
Publicerad: 21 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?