Snökristallens barnakademi

Snökristallens Barnakademi är en privat förskola som ligger i Ormesta i östra Almby, i en nybyggd fin lokal med egen trädgård.

Snökristallens barnakademi

Avdelningar

Vi har två avdelningar: Snöflingan 1–3 år och Snöbollen 3–5 år.

Inriktningar

Snökristallens Barnakademi arbetar enligt förskolans läroplan. Vårt arbetssätt inspireras av förhållningssättet i Reggio Emilia och av utomhuspedagogik. Vi är en liten familjär förskola med ett nära samarbete mellan förskola och hem.

Här sätter vi barnets lärande genom leken i fokus i en genomtänkt lokal, kreativ miljö och med material anpassat efter barnens intressen och behov. Vi vill vara en förskola som genomsyras av glädje och värme, som lägger stor vikt vid det livslånga lärandet.

Vi strävar efter en lugn vardag på förskolan. Vårt mål är att skapa ett varmt klimat, där barnet blir bekräftat, sett och därigenom vågar ta plats och växa.

Vår förskolas fina läge i natursköna omgivningar gör att vi kan erbjuda barnen många positiva intryck från naturen och vi använder oss av utemiljön som ett tredje rum.

Mat

Maten och måltiden är en del av den pedagogiska verksamheten. Maten lagas i vårt eget kök och ska vara näringsrik, i möjligaste mån ekologisk och lagad från grunden.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Boosegatan 8, Örebro.

Telefonnummer

019-777 33 00.

E-post

snokristallen.barnakademi@gmail.com

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 21 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?