Sagan

Sagan ligger i Baronbackarna och var den första förskolan som byggdes i området, för cirka 65 år sedan.

Sagan

Baronbackarna är ett mångkulturellt område bestående av hyreshus byggda på 50-talet. På förskolan går drygt 50 barn. De bor i Baronbackarna och villaområdet gamla Hjärsta.

Vi har en trevlig gård och närhet till fin natur, en mindre skog, och trevliga lekparker. Närmiljön består av stora grönområden, fina lekplatser och närhet till skog och bibliotek.

Avdelningar

Vi har tre avdelningar, Sörgården för barn mellan 4–5 år. Mellangården för barn mellan 3–4 år och Norrgården för barn mellan 1–3 år.

Inriktningar

Vi erbjuder en variationsrik verksamhet där barnens intressen, olikheter och lärande tillgodoses och tas tillvara. Tiden hos oss ska vara trygg, rolig och lärorik för barnen. Vi planerar, genomför och utvärderar verksamhetens mål enligt förskolans läroplan.

Leken är det viktigaste i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmågan, lär sig visa hänsyn och lär sig hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Barns inflytande och delaktighet i sin vardag prioriteras högt i förskolans arbete.

Vi arbetar med barns språkutveckling, matematiska utveckling och natur/teknik. Det innebär att personalen använder sig av samtalet som ett viktigt instrument Vi finns för att stimulera och utmana barnen i deras lärande.

De flesta pedagoger har utbildning i Vägledande samspel (ICDP/International Child Development Programmes). Vägledande samspel är ett förhållningssätt som bygger på ett positivt samspel mellan barn och vuxen. Ny utbildning och vidareutbildning sker kontinuerligt.

Alla föräldrar erbjuds minst ett utvecklingssamtal varje termin, där vi går igenom ditt barns utveckling och trivsel. Alla barn har dokumentation, där ni tillsammans med ert barn kan följa barnets utveckling.

Mat

Maten tillagas av vår kokerska och är välbalanserad och näringsriktigt planerad, utifrån förskolebarnens behov. Vi tänker ur ett hälsofrämjande perspektiv, där vi prioriterar ekologisk mat och undviker sötade produkter.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med Smartare mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Hjalmar Bergmans väg 12, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?