Rinkaby förskola

Förskolan ligger i lantlig bebyggelse i Glanshammar cirka sju km öster om Örebro med bra bussförbindelser och busshållplats utanför.

Rinkaby förskola

Vi har ett samarbete med Glanshammars skola för de barn som ska börja i förskoleklass.

Avdelningar

Vi har fyra avdelningar med åldersindelade barngrupper. Avdelningarna är fördelade på tre hus.

Inriktningar

På vår förskola strävar vi efter att skapa en trygg, utmanande och lustfylld miljö. Varje barns behov och individuella utveckling är en röd tråd i vår verksamhet och vi dokumenterar med foto, text och teckningar. Lek, samspel och samtal är viktiga ingredienser i vår verksamhet.

Vi ser utevistelsen som en viktig del av barnens dag. Vi tillbringar mycket tid ute tillsammans med barnen på förskolans fina stora gård, med härliga fruktträd som barnen kan klättra i. Vi gör även utflykter till skog och åkerholmar som finns inpå husknuten.

Mat

Maten levereras från köket i Glanshammars skola.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rinkaby förskola, 705 96 Glanshammar.

Telefonnummer

Maskrosen, 019-21 48 05.

Smörblomman, 019-21 40 26.

Solrosen, 019-21 48 40.

Tussilagon, 019-21 48 42.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?