Pettersbergs förskola

Förskolan ligger i en villa med stor trädgård. Vi finns i ett bilfritt område i Örebros norra stadsdel. Det är nära till skog och natur vilket vi utnyttjar i vårt pedagogiska arbetet.

Pettersbergs förskola

Pettersbergs förskola ingår i intraprenaden Norrby förskolor, där vi tillsammans med Norrbyskolan utvecklat ett samarbete som underlättar övergången från förskola till skola.

Inriktningar

Norrby förskolor genomsyras av en positiv anda och tilltro till barnets förmåga. För att möta det kompetenta barnet och ge de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande, uppmuntrar vi barnen så de får känna att de både kan och vill. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och uppleva att de är en tillgång för gruppen – att det de tycker, känner och vill är viktigt. Alla ska mötas utifrån sina olika behov och förutsättningar.

Som pedagoger strävar vi efter att vara medforskande, medupptäckande och närvarande i barnens lek och lärande. Leken har en central roll i vår verksamhet, då barnets lärande sker genom den. I leken ingår många viktiga delar som kommunikation, språk, turtagning, fantasi och koncentration med mera.

Den sociala kompetensen är en annan viktig del av vår verksamhet, hur vi förhåller oss till varandra för att alla ska trivas och må bra. Vi övar på social kompetens när barnen hamnar i konflikt med varandra. Vi vägleder barnen i det som händer och hittar lösningar tillsammans.

Verksamheten organiseras utifrån barngruppens sammansättning, behov och barnens önskemål. Barnen tillhör olika grupper baserade på ålder, utveckling och intressen. Verksamheten använder sig av pedagogiska rum. Personalen är en gemensam resurs för alla barn. Vi arbetar efter en gemensam målsättning och arbetsplan.

Mat

Pettersberg har ett eget tillagningskök med en kock som lagar god och näringsrik mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Kontakt

Besöksadress

Höglundagatan 34 A, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!