Per-Andersgården

Välkommen till oss på förskolan Per-Andersgården i Odensbacken.

Per-Andersgården

Avdelningar

Förskolan består av tre avdelningar:

  • Nyckelpigan 1–3-årsavdelning
  • Fjärilen 3–5-årsavdelning
  • Humlan 3–5-årsavdelning.

Inriktningar

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan, Lpfö98/2012. För oss är det viktigt att ta vara på barnens nyfikenhet och fånga deras intressen, aktiviteter, relationer och behov i projekt.

Leken har hög prioritet – där utvecklar barnen bl.a. fantasi, språk, kreativitet och empati. Vi uppmuntrar barnens inflytande och delaktighet, som tillvaratar deras kompetens och utvecklar dem till ansvarstagande individer.

Vi arbetar med verktyget ”Från start till mål”, ett enkelt verktyg för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån Barnkonventionen, aktuell forskning och de riktlinjer som läroplanen ger. Det sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten.

Språkutveckling uppmuntrar vi med bl.a. rim och ramsor, dagliga lässtunder och tecken som stöd. Matematik, teknik och natur finns också med hela tiden som ett naturligt lärande i barnens vardag. I vår verksamhet arbetar vi även gärna med bild och form samt sång och musik.

Vi har en stor trädgårdslikande gård, med möjligheter till varierad lek och rörelse. Vi gör även utflykter i vår närmiljö. Skolans gymnastiksal är bokad en gång i veckan för de lite äldre barnen.

För oss pedagoger är det av största vikt att barnen upplever glädje, trygghet och samtidigt får ett lekfullt och stimulerande lärande hos oss.

Mat

Vi har eget tillagningskök där maten tillagas från grunden av förskolans kock. Vi har som målsättning att använda så många ekologiska råvaror som möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Per Andersväg 8, Odensbacken.

Telefonnummer

E-post

perandersgarden@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?