Pärlan

Pärlan drivs av Brickebergskyrkans skolstiftelse och ligger på en mycket vacker naturtomt i Brickebacken.

Pärlan

Avdelningar

Förskolan har cirka 57 barn i åldrarna 1–6 år fördelat på tre avdelningar:

  • Musslan, 1–2 år,
  • Snäckan, 3–6 år,
  • Korallen, 3–6 år.

Inriktningar

Gemensamt för oss på Pärlan är att vi har en kristen tro som präglar vårt arbete. Det innebär att den kristna människosynen om alla människors lika värde genomsyrar all verksamhet i förskolan.

För oss är det viktigt att vara ute i naturen, både i skogen och på vår fina gård.

Pärlan använder sig av Unikum. Det är ett dokumentationsverktyg mellan det enskilda barnet och dess vårdnadshavare och personal. Unikum är en hemsida, www.unikum.net men finns också som app för smartphones, där föräldrar och personal loggar in genom ett privat lösen.

I Unikum finns smidigt och säkert stöd för dialog mellan hem och förskola. Varje grupp har en egen blogg som används för veckobrev, information och gruppdokumentation. Dessutom har varje barn en egen lärlogg för dokumentation och reflektion kring barnets utveckling och lärande. Allt samlat och lätt tillgängligt för alla berörda. Dokumentationen sker med bild/film och i text.

Mat

Maten levereras från Svea Cater.

Besöksadress

Björkrisvägen 30, Örebro.

Telefonnummer

019-30 50 50.

E-post

forskolanparlan@viktoriaskolan.se

emma.gustavsson@viktoriaskolan.se, rektor

marianne.gustafsson@viktoriaskolan.se, kanslist

Senast uppdaterad: 8 juli 2019
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?