Paletten

Förskolan Paletten är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Detta innebär bland annat att barnen i projektform får undersöka och utforska sina tankar, idéer och intressen. Dans, foto, lera, film, måla, bygg och konstruktion är en del av de uttryckssätt barnen ges möjlighet att utforska.

Paletten

Förskolan Paletten ingår i intraprenaden Varberga förskolor.

Avdelningar

Paletten består av en avdelning med barn som är 1–5 år. Vi har ett nära samarbete och en stor gemenskap med familjerna.

Inriktningar

I vår stora, inspirerande ateljé finns ett rikt och varierande utbud av material. Barnen ges möjlighet att testa sina idéer och tankar, lyckas och växa individuellt och tillsammans med andra.

Vi har nära till skogen, parker och till bussen vilket gör det möjligt att inte bara utforska närområdet utan även staden.

På våren planterar och sår barnen kryddor och bär. Barnen ges möjlighet att vara med och vattna och ta hand om plantorna som vi sedan skördar och smakar.

Varje år får barnen göra sin egen trygghetsplan där de funderar kring hur man är en bra kompis och vad barn har rätt till, inte bara i Örebro utan i hela världen.

Under stora delar av dagen är barnen indelade i mindre grupper. På morgon och eftermiddag är hela gruppen tillsammans, vilket bland annat innebär att spännande möten uppstår mellan äldre och yngre barn.

Vi vill att barnens vistelse på förskolan ska vara lustfylld och ge en positiv inställning till kunskap nu och i framtiden.

Experimentum

Experimentum är Varberga förskolors återbrukscenter där barn och pedagoger erbjuds ett urval av rest- och spillmaterial för experimenterande, utforskande och skapande!

Mat

Våra kockar lagar maten från grunden och använder till största delen ekologiska varor, naturbeteskött och svenskodlad mat utan tillsatser. Till lunch serveras alltid grönsaker, vatten och knäckebröd. Maten dukas upp på ett buffébord som barnen själva är med och tar av.

Till mellanmål bjuds det på hembakat bröd.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Mellringevägen 120 A, Örebro.

Telefonnummer

019-21 38 36.

E-post

paletten.forskola@orebro.se

Förskolechef

Senast uppdaterad: 2 juni 2019
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?