Ormesta förskola

Förskolan ligger i Ormesta som är ett nybyggt område i närheten av universitetet.

Ormesta förskola

Avdelningar

Vi har fyra hemvister.

Inriktningar

Vi på Ormesta förskola bedriver undervisning utifrån fokusområdena barns rättigheter, hållbar utveckling och normkreativitet. Att bedriva normkreativ undervisning innebär att vi strävar efter att skapa en utbildning som ger barnen chans att vara precis som de är. Att normerna på förskolan rymmer alla barn och inte begränsar dem.

Inom ämnet hållbar utveckling består undervisningen av aktiviteter som syftar till att få syn på hur vi kan värna om miljön och naturvetenskapliga aktiviteter.

Vägledande samspel (ICDP) är förhållningssättet vi pedagoger använder oss av för att knyta an och bygga relationer, ge mening och förklaringar samt reglering och stöd utifrån barns behov och intressen. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår utifrån Lpfö 18, Skollagen och Barnkonventionen.

Vi förlägger stor del av undervisningen och utbildningen utomhus, antingen på någon av våra fyra gårdar eller i närmiljön som vi på ett enkelt och lustfyllt sätt når med hjälp av våra lådcyklar. Varje gård främjar och bjuder in till lek, glädje och nyfikenhet och skapar möjlighet att byta lekmiljö beroende på vilken undervisning som bedrivs.

Övningsförskola

Vi är övningsförskola i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Vi har en egen kock som lagar mat från grunden och lägger stor vikt vid ekologiska råvaror.

2017 diplomerades Ormesta förskola av Lilla Ekomatsligan för vårt arbete med att servera ekologisk mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Studie- och tidigare stängningsdagar

Under hösten 2020 har vi tre studiedagar för planering och fortbildning för personalen. Och vid fyra tillfällen har vi Personalkonferens och stänger kl. 15.45. Hör av dig till oss i god tid om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Studiedagar

Onsdag 13 augusti
Torsdag14 augusti
Måndag 26 oktober

Tidigare stängningsdagar

Måndag 31 augusti
Måndag 28 september
Måndag 2 november
Måndag 30 november

Besöksadress

Johannigatan 10, Örebro.

Telefonnummer

  • Hasselsnoken, 019-21 55 32.
  • Miniormen, 019-21 55 28.
  • Sagoormen, 019-21 55 31.
  • Äspingen, 019-21 55 30.
  • Köket, 019-21 55 33.
  • Rektor RoseMarie Haraldsson, 019-21 51 42, rosemarie.haraldsson@orebro.se

E-post

ormesta.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?