Murgrönan

Förskolan är centralt belägen i Rosta, ett parkområde med öppna ytor, lekplatser, pulkabackar och plaskdamm. Vi har gångavstånd till Örebro centrum och dess kulturutbud.

Murgrönan

Rosta förskolor är en intraprenad sedan januari 2021 och leds av en rektor. Att vi är en intraprenad innebär att vi får ett större utrymme för långsiktig planering av verksamheten och de ekonomiska medlen.

Avdelningar

Vi har två avdelningar för barn i åldrarna 1–5 år, Gullvivan och Hasselmusen.

Alla förskolor i Rosta centrum samarbetar kring gemensamma öppningar och stängningar. Under några veckor i sommar och vid jul slår Rosta förskolor samman sin verksamhet på en av förskolorna.

Inriktningar

Verksamheten utgår från skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 18). Förskolan arbetar med ICDP – Vägledande samspel och barns inflytande. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete.

Förskolan arbetar utifrån projektinriktat arbetssätt där barnens intressen, nyfikenhet och behov styr projektet vi arbetar med. I projektet använder vi oss av alla våra sinnen, upptäcker och lär oss tillsammans. Vi arbetar med skapande på olika sätt: färg och form, musik och rörelse, språk och lek. Att skapa trygghet och gemenskap är viktigt för lust och lärande. Pedagogerna arbetar som medforskare utifrån detta arbetssätt.

Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och upprätthålla kvalitén i förskolan. Detta gör vi genom att bl.a. arbeta med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Övningsförskola

Rosta förskolor är övningsförskolor i ett samarbete med Örebro universitet, som ett led i universitetets verksamhetsförlagda utbildning.

Mat

Förskolan har ett mottagningskök. Maten lagas på den närliggande förskolan Kuben. Vi arbetar för att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med Smartare mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Öppettider

Förskolans öppettider är kl. 6–18.30 (sammanslagning på Kubens förskola alla vardagar kl. 6–6.30 samt kl. 16.45–18.30)

Studiedagar (förskolan är stängd)

Torsdag 19/8 och fredag 20/8
Måndag 1/11

Arbetsplatsträff (APT) - förskolan stänger klockan 16.00

Måndag 6/9
Tisdag 12/10
Onsdag 24/11

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Östra Vintergatan 3, Örebro.

Telefonnummer

E-post

murgronan.forskola@orebro.se


Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!