Måsen

Förskolan Måsen ligger på öster i Örebro, vid Birgittaskolan. Hos oss är merparten av personalen förskollärare. Förskolan tillhör enheten norr 4, där även Hattstugan och Oskarstorget ingår. Förskolorna på öster är så kallade övningsförskolor, vilket innebär att vi har ett utökat samarbete med Universitetet kring utbildningen av förskollärare.

Måsen

Flytt till hösten

Under hösten 2021, preliminärt augusti, kommer vi i Måsens förskola flytta vår verksamhet till nybyggda Alnängarnas förskola på CV-gatan 87 i Örebro.

I närområdet finns Naturens Hus, Stadsparken och Skytteparken samt att vi har bra bussförbindelser som vi utnyttjar när vi åker till skogen och andra delar av Örebro.

Hos oss är det viktigt att förskolan erbjuder en bra miljö och vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande giftfri förskola.

Avdelningar

Måsen har cirka 30 barn, indelade i två hemvister. Skäret för de äldre och Kobben för de yngre.

Inriktningar

Vår vision: Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet, lek och lärande.

Vårt arbete utgår från läroplan för förskolan (Lpfö 98/2010) och vi lägger stor vikt vid att fånga barnens intressen, aktiviteter och relationer utifrån deras behov.

Vi arbetar utifrån ICDP (vägledande samspel) och det kompetenta barnet. På Måsen utgår vi från barnens intressen och nyfikenhet och vi ser lärandet i alla vardagliga situationer. Vi har ett utforskande arbetssätt där personalen är öppna för barnens frågor och nyfikna på att tillsammans utforska och undersöka frågor och fenomen. Vi arbetar projektinriktat, vilket betyder att barnen får vara i mindre grupper där meningsfulla, lärorika och lustfyllda möten skapas. Personalen samspelar med barnen och tillsammans skapas en verksamhet där pedagogerna utmanar, ser och bekräftar varje barn.

Förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik och det är också vår främsta ledstjärna. Till oss ska barn och föräldrar alltid känna sig välkomna!

Mat

Vår mat levereras från Norrbyskolans kök. Personalen i förskolan visar barnen goda vanor och vi väljer bort socker i möjligaste mån. Tillsammans försöker barn och personal minska matsvinnet för en hållbar utveckling.

Måltider i skolor och förskolor.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Lagmansgatan 19, Örebro.

Telefonnummer

E-post

masen.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!