Mariebergs förskola

Förskolan ligger i södra utkanten av Örebro i Marieberg. Huset består av två byggnader. Den södra delen i två plan med egen matsal. Förskolan är omgärdad av en stor gård med många möjligheter till lek och lärande.

Mariebergs förskola

Avdelningar

Förskolan består idag av nio förskoleavdelningar, Agaten, Tigerögat, Rubinen, Diamanten, Månstenen, Malakiten, Topasen, Kristallen och Smaragden.

Inriktningar

Vi arbetar i mindre grupper för att lättare kunna få fatt i barnens intressen, tankar, hypoteser. Vi använder oss av många olika uttryckssätt så som dans, lera, måleri, tecknande, digitala verktyg, teknik, bygg- och konstruktion mm. Varje avdelning erbjuder en mängd olika mötesplatser efter barnets ålder och intressen. Förskolan ska också vara en plats dit barnet längtar.

Vår vision

Vi strävar efter att arbeta utifrån ett projekterande arbetssätt där den pedagogiska miljön, material och en hundraspråklighet tillsammans med dokumentation blir ett ömsesidigt lärande och ett viktigt verktyg för att fånga barnens teorier och tankar kopplat till läroplanens mål Lpfö 18 i undervisningssituationer.

Genom att designa en verksamhet där undervisande och intelligenta situationer är avgörande för barnens lärande. Vi strävar efter att arbeta med barnen i små grupper för att på så sätt möjliggöra ett kollegialt lärande. Vårt arbetssätt bidrar till delaktighet, meningsfullhet, kommunikation, nyfikenhet och stimulerar samt lockar barnen till ett kreativt skapande, undersökande och lek.

Förskolans uppdrag är en del av det livslånga lärandet där omsorg, undervisning, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi strävar efter att när barnen lämnar förskolan skall de ha med sig en god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor med ett kreativt och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden.

Våra värdeord

  • Delaktighet
  • Mångfald
  • Meningsskapande.

Delaktighet

Delaktighet ser vi som en förutsättning för utvecklandet av utbildningen för barn, pedagoger samt vårdnadshavare. Delaktighet handlar om att bli lyssnad på, lyssna på andras perspektiv och göra framsteg samt vara en tillgång i gruppen, alla ska känna sig välkomnade och vara en del av utbildningen. Mötesplatserna på förskolan är designade för möten som möjliggör undervisning, lärande och lustfylldhet mellan barn-barn och barn-vuxna.

Mångfald

Delaktighet ser vi som en förutsättning för utvecklandet av utbildningen för barn, pedagoger samt vårdnadshavare. Delaktighet handlar om att bli lyssnad på, lyssna på andras perspektiv och göra framsteg samt vara en tillgång i gruppen, alla ska känna sig välkomnade och vara en del av utbildningen. Mötesplatserna på förskolan är designade för möten som möjliggör undervisning, lärande och lustfylldhet mellan barn-barn och barn-vuxna.

Meningsskapande

Livet på förskolan ska kännas viktigt och vara betydelsefullt. Vi utgår från barnens erfarenheter och intressen, märkvärdiggör dem och ger dem en mening med hjälp av pedagogisk dokumentation. Vi arbetar utforskande och undersökande med ett rikt och varierat utbud av material som finns i vår tillåtande miljö.

I vår utbildning får barnen möjlighet att dagligen mötas av många olika uttryckssätt i små och stora mötesplatser, där barnen och pedagoger tillsammans kan bygga en mening kring det som sker, kring det vi gör och tänker, detta sker i både spontana och planerade undervisningssituationer.

Vi tror på ett lärande där glädje och nyfikenhet har en självklar plats i barnets dag på förskolan, där varje barn ska ha möjlighet att växa, utvecklas som individ och i grupp.

Mat

Mariebergs förskola och skola har ett tillagningskök, vi tycker det är viktigt med kvalité och bra råvaror och därför väljer vi alltid färsk MSC-märkt fisk, svenskt kött och en stor andel ekologiska varor. Köket har fått två kravmärkningar av tre möjliga, vilket betyder att minst 50 procent av råvarorna är kravgodkända.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 4, Örebro.

Telefonnummer

Lämna klagomål

Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata med oss på förskolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra.

Senast uppdaterad:
Publicerad: