Linden

Förskolan Linden ligger i Vivalla, ett mångkulturellt område där närhet till natur såväl som lekparker främjar barnens utforskande och motoriska utveckling. På Linden värdesätter vi kontakten med våra vårdnadshavare och har ett gott samarbete med skolor i närheten.

Linden

Avdelningar

Linden har två avdelningar:

  • Labolina, 1–3 år
  • Laban, 3–5 år.

Inriktningar

Vi arbetar projektinriktat baserat på barngruppens intressen med mål såsom ”Normer och värden”, ”Utveckling och lärande” samt ”Barns inflytande”. För att nå målen anpassar vi verksamheten efter den befintliga barngruppen.

Labolina arbetar med Babblarna som projekt och Laban med siffror och bokstäver.

Mat

På Linden har vi ett tillagningskök med en egen kock som lagar mat från grunden, mat som till största delen består av KRAV-märkta/ekologiska matvaror.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Lyrikgatan 16, Örebro.

Telefonnummer

Labolina, 019-21 28 37.

Laban, 019-21 28 62.

E-post

linden.forskola@orebro.se

Förskolechef

Senast uppdaterad: 16 februari 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?