Lillstugan

Förskolan ligger i bostadsområdet Baronbackarna som är ett mångkulturellt område bestående av hyreshus byggda på 50-talet. På förskolan går ca 35 barn. De bor i Baronbackarna och villaområdet gamla Hjärsta och vi har även barn från centrala Väster eller andra närliggande stadsdelar.

Lillstugan

Förskolan ligger i en före detta skolbyggnad vid Västra Engelbrektskolan och erbjuder en innemiljö med stora ytor. Vi har en liten utegård och nära till trevliga lekparker och skog. Bibliotek finns i "52an" i Baronbackarnas kultur och fritidscenter.

Avdelningar

Vi har två avdelningar, Spaden med cirka 16 barn i åldrarna 1–3 år och Hinken med cirka 21 barn i åldrarna 3–5 år.

Inriktningar

Vår vision är: Mötesplatsen för glädje, nyfikenhet och trygghet.

Vi erbjuder en variationsrik verksamhet där barnens intressen, olikheter och lärande tillgodoses och tas tillvara. Tiden hos oss ska vara trygg, rolig och lärorik för barnen. Vi planerar, genomför och utvärderar verksamhetens mål enligt förskolans läroplan.
Leken är det viktigaste i vår verksamhet.

I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmågan och lär sig visa hänsyn, lär sig hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Barns inflytande och delaktighet i sin vardag prioriteras högt i förskolans arbete.

Vi arbetar med barns språkutveckling, matematiska utveckling och natur/teknik. Det innebär att personalen använder sig av samtalet som ett viktigt instrument. Vi finns för att stimulera och utmana barnen i deras lärande.

De flesta pedagoger har utbildning i Vägledande samspel (ICDP/International Child Development Programmes). Vägledande samspel är ett förhållningssätt som bygger på ett positivt samspel mellan barn och vuxen. Ny utbildning och vidareutbildning sker kontinuerligt.

Alla föräldrar erbjuds minst ett utvecklingssamtal varje termin, där vi går igenom ditt barns utveckling och trivsel. Alla barn har dokumentation, där ni tillsammans med ert barn kan följa barnets utveckling.

Mat

Vår mat tillagas på Västra Engelbrektsskolan och är välbalanserad och näringsriktigt planerad, utifrån förskolebarnens behov. Vi tänker ur ett hälsofrämjande perspektiv, där vi prioriterar ekologisk mat och undviker sötade produkter.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med Smartare mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Hjalmar Bergmans väg 3, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!