Latorps förskola

Latorps förskola ligger cirka 15 kilometer från Örebros centrum i kanten av Kilsbergen. Förskolan ligger tillsammans med skolan mitt i samhället omgiven av en naturskön miljö med fruktträd, gräsmattor och buskage som inbjuder till lek. Skogen har vi runt knuten och nära till naturreservatet Latorps ängar.

Latorps förskola

Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar. Björken och Syrénen med barn i åldrarna 1–3 år, Solskenet för 5-åringar och Blåklockan för 3-4-åringar.

Inriktningar

Vi arbetar utifrån inriktningen utomhusmiljö. Förskolans läge är idealiskt för promenader i närområdet samt skogsutflykter! Utelek och naturupplevelser är en viktig del i vår verksamhet. Vi följer årets skiftningar och lär barnen att vistas i och ta ansvar för vår natur.

Vår verksamhet utgår från det lustfyllda lärandet, där barnens lust och intressen styr verksamhetens projektinriktade arbetssätt. Pedagogerna utmanar, stimulerar och ger förutsättning till lärande genom att erbjuda aktiviteter nära kopplade till läroplanens målområden inom bland annat skapande, matematik, naturkunskap och teknik. Vårt mål är trygga och glada barn i en förskola som arbetar för att främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Mat

I vårt nya kök tillverkas all mat från grunden. De äldre barnen på förskolan äter lunch i matsalen och barnen på 1–3- årshuset äter på avdelningen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åsvägen 17, 719 94 Vintrosa.

Telefonnummer

Björken, 019-21 50 47, 076-551 18 82.

Blåklockan, 019-21 50 44, 076-551 18 79.

Solskenet, 019-21 60 94, 076-496 80 85.

Syrénen, 019-21 50 42, 076-551 18 78.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?