Lars Wivallius förskola

Förskolan ligger i bostadsområdet Baronbacken som är ett mångkulturellt område med hyreshus byggda på 50-talet. De flesta barn som går på Lars Wivallius bor i Baronbackarna och villaområdet gamla Hjärsta. Några barn kommer från centrala Väster eller andra närliggande stadsdelar.

Lars Wivallius förskola

Förskolan inryms i en gammal skolbyggnad, med matsal och lekhall som barnen använder med glädje. Närmiljön består av en stor nyrenoverad gård, stora grönområden, fina lekplatser och närhet till skog. Vintertid finns en fin pulkabacke alldeles intill förskolan. Bibliotek finns i "52an" i Baronbackarnas kultur och fritidscenter.

Avdelningar

Vi har sex avdelningar. Myran gul, Myran blå, Nyckelpigan röd och Nyckelpigan gul, för barn i åldrarna 1–3 år. Ekorren och Räven för barn mellan 3–5 år.

Inriktningar

Vår vision är: Mötesplatsen för trygghet, glädje och nyfikenhet! Vi erbjuder en variationsrik verksamhet där barnens intressen, olikheter och lärande tillgodoses och tas tillvara. Tiden hos oss ska vara trygg, rolig och lärorik för barnen. Vi planerar, genomför och utvärderar verksamhetens mål enligt förskolans läroplan.

Leken är det viktigaste i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmåga, lär sig visa hänsyn och hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Barns inflytande och delaktighet i sin vardag prioriteras högt i förskolans arbete.

Vi arbetar med barns språk och matematiska utveckling samt med natur och teknik. Vi finns för att stimulera och utmana barnen i deras lärande.

De flesta pedagoger har utbildning i Vägledande samspel (ICDP/International Child Development Programmes). Det är ett förhållningssätt som bygger på ett positivt samspel mellan barn och vuxen. Pedagogerna fortbildas kontinuerligt.

Alla föräldrar erbjuds minst ett utvecklingssamtal varje termin, där vi går igenom ditt barns utveckling och trivsel. Vi dokumenterar varje barns utveckling och lärande i den digitala plattformen Unikum.

Mat

Vår mat tillagas på Västra Engelbrektsskolan, den är välbalanserad och näringsriktigt planerad utifrån förskolebarnens behov. Vi arbetar med ett hälsofrämjande perspektiv, där vi prioriterar ekologisk mat och undviker sötade produkter.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Lars Wivallius väg 107, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?