Kullen

Kullens förskola ligger i Hovsta centrum.

Kullen

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar; Sörgården, Mellangården och Norrgården. Sörgården har barn i åldern 1–3 år och Mellan- och Norrgården har barn som är 3–5 år. Förskolan kan ta emot 50 barn.

Inriktningar

På Kullens förskola vill vi ge barnen möjlighet att påverka sin vardag och vi arbetar med barns delaktighet och inflytande. Vi lägger stor vikt vid den fria leken och erbjuder barnen en trygg, rolig och lärande miljö.

Vi vill främja barnens fantasi och nyfikenhet genom bl.a. dagliga naturupplevelser, både på vår gård och i de närliggande skogarna. I våra ateljéer har vi möjlighet till olika typer av skapande och även där uppmuntrar vi till att fantasin flödar.

Under våra samlingar, och även i den övriga verksamheten, arbetar vi mycket utifrån social och emotionell träning. Vi har lagt fokus på att lära sig känna igen och kunna hantera sina känslor.

Mat

Förskolan får sin mat från Kårstaängens kök men personalen gör frukost och mellanmål själva.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Lundhagsvägen 1, Hovsta.

Telefonnummer

Mellangården, 019-21 30 51.

Norrgården, 019-21 32 63.

Sörgården, 019-21 24 81.

E-post

kullen.forskola@orebro.se

Förskolechef

Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?