Kullen

Kullens förskola finns i nya, välanpassade och fräscha lokaler, strax bakom Hovstaskolan. Förskolan är omgiven av en större gård och en unik skogsgård. Kullen är en övningsförskola, vilket innebär ett fördjupat samarbete med förskollärarutbildningen vid Örebro universitet.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar; Sörgården, Mellangården och Norrgården. Sörgården har barn i åldern 1–3 år och Mellan- och Norrgården har barn som är 3–5 år. Förskolan har plats för 54 barn.

Inriktningar

Kullens förskola bedriver undervisning utifrån läroplanen (Lpfö18), samtidigt som vi lägger stor vikt vid den fria leken och erbjuder barnen en trygg och rolig miljö. För oss är det viktigt att undervisningen väcker nyfikenhet hos barnen. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna. Syftet är att barnen ska känna sig trygga med alla barn och pedagoger på förskolan.

Periodvis arbetar även alla avdelningar tillsammans med temaveckor för att stärka vi-känslan och gemenskapen. Vi strävar efter en helhet i undervisningen och en helhetssyn på människan och barnet.

Vi kan erbjuda närhet till större naturområden, där vi ofta tillbringar mycket tid. Vi använder naturen både i vår undervisning och som ett avkopplande utflyktsmål. I våra ateljéer arbetar vi med olika material och har möjlighet till olika typer av kreativt skapande.

Kullen är en hbtq- diplomerad förskola, vilket innebär att vi arbetar inkluderande och för allas lika värde.

Mat

Maten lagas från grunden av utbildade kockar och hämtas från Kårstaängens förskola. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och Örebro kommuns riktlinjer för måltider i förskolan. I möjligaste mån används närodlade och ekologiska livsmedel. Frukost och mellanmål tillreds på Kullens förskola.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Strax bakom Hovsta skolans östra sida vid fotbollsplanen.

Telefonnummer

E-post

kullen.forskola@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?