Kristinaskolans förskola

Förskolan ligger på Söder i centrala Örebro.

Kristinaskolans förskola

Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar, Solrosen 2–3 år, Solgläntan 3–4 år, Solkatten 3–4 år, Solstrålen 5–6 år.

Inriktningar

Barns delaktighet och inflytande ligger till grund i våran verksamhet. Leken som är barnens viktigaste instrument för lärande och utveckling ska det alltid finnas tid för. Vi jobbar utifrån ett temainriktad arbetssätt och lägger stor vikt vid barnens lärande, språk och matematik.

Mat

Maten levereras från Norrbyskolans kök.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Drottninggatan 61 B, Örebro.

Telefonnummer

Solgläntan, 019-21 20 98.

Solkatten, 019-21 21 98.

Solrosen, 019-21 21 82.

Solstrålen, 019-21 20 77.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 16 februari 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?