Knagglabacke

Knagglabacke är en av kommunens äldsta förskolor och ligger i Örebros norra stadsdel vid vackra Längbrotorg.

Knagglabacke

Avdelningar

På förskolan finns två avdelningar; Gullvivan som är en 1–3‑årsavdelning och Hasselmusen som bedriver verksamhet för 3–6‑åringar. På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare.

Inriktningar

Barnens delaktighet och inflytande ligger till grund för vår verksamhet. Leken som är barnens viktigaste instrument för lärande och utveckling ska det finnas god tid för. Vi jobbar utifrån ett temainriktat arbetssätt och lägger stor vikt vid lärande, språk och matematik.

Vi vill skapa en stimulerande och utforskande miljö både ute och inne.

Vi hittar mycket lek, material och kraft från naturen som erbjuds i vårt närområde.

Mat

Maten får vi levererad från förskolan Villekulla. Maten lagas av ekologiska och närodlade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Minst en gång i veckan serveras vegetarisk kost.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Bromsgatan 16, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 4 juli 2019
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?