Knagglabacke

Knagglabacke är en av kommunens äldsta förskolor som är i drift. Förskolan ligger i Örebros norra stadsdel vid vackra Längbrotorg.

Knagglabacke

Avdelningar

På Knagglabacke finns två avdelningar; Gullvivan som är en 1–3-års­avdelning och Hasselmusen som bedriver verksamhet för 3–6-åringar. Hasselmusen består av två grupper; Blå och Röd.

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att barnen ska få tilldela sig undervisningen i mindre grupp­konstellationer. Det för att skapa en trivsam miljö, öka förutsättningarna för barnen att bli trygga, sedda och utmanas utifrån sin individuella utveckling.

På förskolan arbetar både förskol­lärare och barn­skötare. Pedagogerna är fördelade jämnt över avdelningarna för att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola.

Filmer från avdelningarna

I filmerna nedan kan du se våra avdelningars innemiljöer.

Inriktningar

Förskolan arbetar utifrån ett tema­inriktat arbets­sätt som innebär att barnens intressen och utvecklings­behov tas tillvara i undervisningen. Barnens delaktighet och inflytande ligger till grund för verksamheten.

Varje läsår har förskolan också ett eller flera gemensamma fokus­områden som är med och styr innehållet i verksamheten. Läsåret 20–21: Digitalisering, Interkulturellt arbete och Språk.

Miljön både ute och inne utformas för att stimulera och utmana barnen i deras utveckling. Därav är den också föränderlig och ses som en pågående process. Förskolans samtliga avdelningar nyttjar när­områdets olika miljöer såsom parker, skogs- och andra grön­områden genom regelbundna utflykter. Utomhus­pedagogik sker minst en gång om dagen.

Leken och samspelet med andra barn är viktiga instrument för lärande och utveckling och prioriteras därför också högt i undervisningen på Knagglabacke.

Mat

Maten levereras från förskolan Villekulla. Maten lagas av ekologiska och närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vegetarisk kost ligger i fokus.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Bromsgatan 16, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?