Klöverängen

Klöverängens förskola öppnade hösten 2014 i helt nybyggda lokaler i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Klöverängen

Klöverängens förskola har ett utökat uppdrag i flerspråkighet med svenskt teckenspråk som grund. Lokalerna är utrustade med teknik för att ta emot barn med hörselnedsättning och miljön är ljud- och synanpassad. Verksamheten är tillgänglig för alla barn.

Spetskompetens finns på förskolan inom döv- och hörselområdet. Detta innebär att vi kan erbjuda en flerspråkig miljö med svenskt teckenspråk samt skriven och talad svenska.

Klöverängens förskola ingår i en intraprenad tillsammans med Bettorps, Klockarängens och Regnbågens förskolor. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Vi har fem avdelningar och erbjuder en teckenspråkig miljö på tre av avdelningarna, där går teckenspråkiga och hörande barn tillsammans. Teckenspråkiga pedagoger med bred kompetens finns på alla avdelningar och några av dem har även lång erfarenhet av dövkultur.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98/10). Vi erbjuder en bred pedagogisk verksamhet, med projektinriktat arbetssätt där våra föränderliga lärmiljöer är viktiga. Hos oss får barnen möta en utvecklande miljö där bland annat språkligt och matematiskt tänkande, musik och skapande ingår. Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer. Barnen erbjuds regelbunden vistelse utomhus.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: kommunikation, lustfyllt lärande genom lek, mångfald, trygghet och delaktighet.

Mat

Vi har ett eget tillagningskök med utbildad kock. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande ekologiskt tänkande och minskat matsvinn. Alla barn och pedagoger äter i den gemensamma matsalen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rödklövervägen 164, Örebro.

Telefonnummer

Kerstin Göthberg, förskolechef, 019-21 47 45.

Agneta Magnestrand, förskolechef, 019-21 40 74.

Jenny Dahwn, biträdande förskolechef, 019-21 31 63.

Grodan, 019-21 47 40.

Humlan, 019-21 47 42.

Myran, 019-21 47 44.

Nyckelpigan, 019-21 47 41.

Trollsländan, 019-21 47 43.

Köket, 019-21 47 46.

Bildtelefon: servicecenter@t-meeting.se.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 16 februari 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?