Klöverängen

Klöverängens förskola öppnade hösten 2014 i nybyggda lokaler i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Klöverängen

Förskolan ingår i en intraprenad tillsammans med Bettorps, Klockarängens och Regnbågens förskolor. Läs mer om intraprenaden.

Klöverängens förskola har ett utökat uppdrag i flerspråkighet med svenskt teckenspråk som grund. Lokalerna är utrustade med teknik för att ta emot barn med hörselnedsättning och miljön är ljud- och synanpassad. Verksamheten är tillgänglig för alla barn.

Spetskompetens finns på förskolan inom döv- och hörselområdet. Detta innebär att vi kan erbjuda en flerspråkig miljö med svenskt teckenspråk samt skriven och talad svenska.

Avdelningar

Vi har tre avdelningar på förskolan och barnen erbjuds teckenspråkig miljö på de båda större avdelningarna, där både teckenspråkiga och hörande barn går tillsammans.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98/16). Vi erbjuder en bred pedagogisk verksamhet med projektinriktat arbetssätt där våra föränderliga lärmiljöer är viktiga. Hos oss får barnen möta en utvecklande miljö där bland annat språkligt och matematiskt tänkande, estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg ingår.

Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barnens tankar och hypoteser.

Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer vilket ger rika möjligheter att bedriva vår pedagogiska verksamhet även utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: kommunikation, lustfyllt lärande genom lek, mångfald, trygghet, inflytande och delaktighet.

Mat

Förskolan har ett eget tillagnings­kök med en utbildad kock som lagar all mat från grunden. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt. Alla barn och pedagoger äter i den gemensamma matsalen.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Rödklövervägen 164, Örebro.

Telefonnummer

Bildtelefon: servicecenter@t-meeting.se.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?