Klöverängen

Klöverängens förskola öppnade hösten 2014 i nybyggda lokaler i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro. Klöverängen är en kommunal förskola.

Klöverängens förskola

Förskolan ingår i en intraprenad tillsammans med Klockarängens, Lillåns och Regnbågens förskolor. Läs mer om intraprenaden.

Klöverängens förskola har ett utökat uppdrag i flerspråkighet med svenskt teckenspråk som grund. Lokalerna är utrustade med teknik för att ta emot barn med hörselnedsättning och miljön är ljud- och synanpassad. Verksamheten är tillgänglig för alla barn.

Spetskompetens finns på förskolan inom döv- och hörselområdet. Detta innebär att vi kan erbjuda en flerspråkig miljö med svenskt teckenspråk samt skriven och talad svenska.

Avdelningar

Förskolan har två dubbelavdelningar och en enkelavdelning. Vi arbetar med åldershomogena barngrupper i så stor utsträckning som möjligt.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 18). Vi erbjuder en bred pedagogisk verksamhet med projektinriktat arbetssätt där våra föränderliga lärmiljöer är viktiga.

Hos oss får barnen möta en utvecklande miljö där bland annat språkligt och matematiskt tänkande, estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg ingår.

Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barnens tankar och hypoteser. Barnens tankar och hypoteser är viktiga.

Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer vilket ger rika möjligheter att bedriva vår pedagogiska verksamhet även utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: välkomnande, kreativitet, hållbar framtid, nyfikenhet och lyssnande.

Mat

Förskolan har ett eget tillagnings­kök med en utbildad kock som lagar all mat från grunden. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt. Alla barn och pedagoger äter i den gemensamma matsalen.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Rödklövervägen 164, Örebro.

Telefonnummer

Lämna klagomål

Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata med oss på förskolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra.

Följ Lillåns förskolor på Instagram

Senast uppdaterad:
Publicerad: